Lokalna partnerstva za zapošljavanje

Internacionalna organizacija rada (ILO) kroz program „Lokalna partnerstva za zapošljavanje“ omogućila je sufinansiranja osnivanja startupa u oblasti IT-a i kreativnih industrija.

 

Uloga Bit Alijanse ogledala se učešćem u realizaciji dva projekta ovog programa u Općini Centar u Sarajevu i Banjoj Luci i to u oblasti koordinacije i implementacije tehničkih mentorskih sesija za vlasnike novih startup biznisa, te u selekciji biznisa za finansijsku podršku zajedno sa ostalim partnerima u projektu.

 

U Sarajevu projekt „Sarajevo – centar preduzetništva“ implementirao se u partnerstvu sljedećih članova: Općina Centar, CEFE BiH, Internacionalni Burch univerzitet, Zavod za zapošljavanje KS i Bit Alijansa.

 

Grad Banja Luka, Cidea-Gradska razvojna agencija i Inovacioni Centar Banja Luka (ICBL) su u partnerstvu sa Bit Alijansom realizovali projekt “Podrška za pokretanje STARTUP-a iz oblasti IT-a” s ciljem povećanja zaposlenosti među mladima jačanjem preduzetničkih kompetencija i stvaranjem uslova za njihovo samozapošljavanje. U okviru navedenih projekata formirano je 25 novih biznisa u Sarajevu i 20 u Banjoj Luci.