Popular News

“Bit Alliance Lab” Banjaluka: Kompanija Alea Control održala prvu radionicu za studente u novom IT labaratoriju u Banjoj Luci

 
31.12.2018.
 
U petak, 28.12.2018. godine je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, u novom “Bit Alliance Labu-u” održano prvo predavanje i radionica na temu “Komunikacija sa Bill i Coin acceptorima preko CC Talk protokola”. Ovaj interesantni edukativni program održala je članica Bit Alijanse, kompanija Alea Control iz Banjaluke.
 
Više od 20 studenata je razgovaralo i učestvovalo u radionici sa predstavnicima kompanije Alea Control i njenim osnivačem Branom Vukovićem, te su im prezentovani rad i kultura, prakse i prilike za rad u kompaniji. Također, studenti su imali priliku da se upoznaju sa radom Bit Alijanse koga je predstavila branch menadžerica Bit Alijanse za Republiku Srpsku i Banjaluku, Tatjana Vučić.
 
U narednom periodu Bit Alijansa će u saradnji sa kompanijama članicama organizovati niz sličnih edukativnih programa kako bi se studenti direktno povezali sa realnim sektorom i kreirali svoje karijerne prilike. IT industrija posjeduje veliki potencijal, te se kroz ovakve i slične projekte nastoji približiti javnosti i pozvati sve zainteresovane da svoje obrazovanje usmjere ka IT-u.