Popular News

Bit Alijansa uzela učešće na konferenciji “Osmislimo obrazovanje ponovo”

05.12.2022. godine

 

Ministarstvo civilnih poslova BiH, UNICEF i UNESCO u Bosni i Hercegovini su 30. novembra i 1. decembra 2022. godine u Sarajevu organizirali konferenciju “Osmislimo obrazovanje ponovo! Poziv na akciju za kreiranje partnerstava u cilju omogućavanja kvalitetnog digitalnog učenja za sve” koja je okupila preko 100 učesnika i učesnica iz oblasti obrazovanja, tehnologije i telekomunikacija. (UNICEF BiH, 2022.)

 

Konferencija se temeljila se na preporukama Samita o transformaciji obrazovanja, koji je održan u New Yorku u septembru 2022. godine. Samit je organizovan  kao odgovor na globalnu krizu u obrazovanju – krizu jednakosti i inkluzije, kvaliteta i relevantnosti, i na taj način pružio jedinstvenu priliku da se obrazovanje postavi na vrh globalne političke agende. Bosna i Hercegovina (BiH) usvojila je lzjavu o opredijeljenosti, koju je podržalo svih 16 resornih ministarstava obrazovanja, i koja definira puteve transformacije obrazovanja kako bi se omogućilo kvalitetno, inkluzivno i dostupno obrazovanje svoj djeci i mladima u BiH. (UNICEF BiH, 2022.)

 

 

Cilj konferencije ,,Osmislimo obrazovanje ponovo! Poziv na akciju” je bio da se na bazi preporuka Samita identificiraju aktivnosti za uspostavljanje i unapređenje partnerstava za poboljšanje kvalitete digitalnog učenja za svu djecu i mlade u BiH. Konferencija je rezultirala dokumentom Opredjeljenost i poziv na akciju, koji definiše prioritetne akcije za razvoj digitalnog obrazovanja u obrazovnim sistemima u BiH, a glavne oblasti su: unapređenje kombiniranog i online učenja, nužnost unapređenja internet umreženosti i odgovornog korištenja tehnologije, unapređenje dostupnosti asistivne tehnologije i drugih inovativnih tehnologija u obrazovanju, razvoj medijske i informacijske pismenosti, jačanje digitalnih i pedagoških kompetencija nastavnika i nastavnica i partnerstvo sa privatnim sektorom. U osnovi svih ovih obaveza je davanje prioriteta marginaliziranim učenicima/cama, nastavnicima/cama, školama i porodicama. (UNICEF BiH, 2022.)

 

Na konferenciji su modelirane i neke od obećavajućih i već postojećih praksi korištenja digitalnih tehnologija u obrazovanju u BiH, što je ilustriralo potencijal za unapređenje kvalitetnog digitalnog učenja za svu djecu. (UNICEF BiH, 2022.) Ispred Bit Alijanse, na konferenciji je uzela učešće operativna menadžerica Kristina Erak, koja je predstavila platformu edu.itkarijera.ba sa dodatnim nastavnim materijalima za nastavnike/ice informatike.

 

 

Platforma edu.ITKarijera.ba je platforma sa dodatnim materijailma iz koji su prilagođeni i koje mogu koristiti nastavnice i nastavnici informatike. Kurikulum ne prati trenutno tržište rada, od osnovne, preko srednje škole, pa do fakulteta, i dobijamo kadar koji u kompanije dolazi s diplomom, a onda kompanija mora da uloži još 3-6 mjeseci dodatnih obuka da bi ta osoba bila spremna da preuzme bilo kakve pozicije u kompaniji. Imamo veliki nesrazmjer između tržišta rada i obrazovanja, tako da smo odlučili kreirati ovu platformu da to na neki način ujednačimo. Materijali se mogu besplatno preuzeti, sadrže različite video materijale, prezentacije, pripreme za nastavu, zadatke za zadaću i rješenja tih zadataka. Već oko 200 nastavnica i nastavnika informatike iz BiH koristi naše materijale” izjavila je Kristina.

 

Zaključeno je da BiH treba iskoristiti moć digitalne revolucije da bi se osiguralo pružanje kvalitetnog obrazovanja kao javnog dobra i ljudskog prava, sa posebnim fokusom na najugroženije. (UNICEF BiH, 2022.)

 

 

Preuzeto sa UNICEF.org – Konferencija “Osmislimo obrazovanje ponovo” (30.11.2022.) – Dostupno na linku.