Popular News

BIT Alijansa uputila vlastima prijedlog 10 mjera za prevazilaženje ekonomske krize

 
31.03.2020.
 
BIT Alijansa, udruženje domaćih IT kompanija, uputila je Vijeću ministara, Vladi Federacije BiH i Vladi Republike Srpske prijedlog 10 mjera koje će, ako se usvoje, znatno pomoći cjelokupnoj domaćoj privredi da lakše prebrodi trenutnu krizu prouzrokovanu pandemijom koronavirusa i očuva radna mjesta.
 
Sama IT industrija u Bosni i Hercegovini, ali i ostatku svijeta prolazi kroz velike teškoće koje se prije svega ogledaju u otežanom poslovanju i generalno znatnom padu prihoda. U ovom se trenutku čini očiglednim kako će posljedice biti jako velike, te BIT Alijansa smatra izuzetno potrebnim da vlasti u Bosni i Hercegovine donesu hitne i kvalitetne mjere, sa ciljem ublažavanja privrednih šteta koje su rezultat ovog globalnog stanja.
 
Aktivnim mjerama nadležnih vlasti se može i mora pomoći privrednim subjektima u našoj zemlji kako bi se održalo poslovanje i sačuvala radna mjesta. BIT Alijansa i njene članice konstantno prate kretanja u domaćoj i svjetskoj ekonomiji, a ekonomske mjere koje su do sada predložene od strane domaćih vlasti su jednostavno nedovoljne i neće imati značajnijeg efekta kada je u pitanju spas domaćih preduzeća.
 
Stoga, vlastima u BiH je predloženo 10 mjera za pomoć ekonomiji u Bosni i Hercegovini koje su napravljene koristeći iskustva brojnih drugih zemalja iz Evrope i svijeta kao i procjene u odnosu na mogućnosti kojima BiH raspolaže.
 
 
PRIJEDLOG MJERA
 
1. Opšti moratorij na otplatu kreditnih zaduženja kod banaka i drugih finansijskih institucija na period od najmanje 3 mjeseca za sve građane i privredne subjekte počevši od aprila 2020. godine:
 
Svjesni smo da su u oba entiteta već učinjeni određeni koraci u vezi sa ovim pitanjem, ali evidentno je da postoji niz nejasnoća u provedbi tih mjera, te cijenimo neophodnim da se u saradnji sa nadležnim Agencijama za bankarstvo te Centralnom bankom BiH usvoji jasna i precizna odluka koja će podrazumijevati opšti moratorij za sve kompanije i građane. Podjela na one koji su u problemima i one koje nisu, smatramo kako nije mudra u ovom trenutku, jer će tako i oni koji sada možda nisu u problemu, obavezom da izmiruju pune obaveze i prema bankama i sami ubrzano upasti u probleme. Ova mjera će sigurno značajno ojačati likvidnost privrede te omogućiti veću mogućnost očuvanja radnih mjesta, a sigurni smo da bankarski sektor zbog ovoga neće biti ugrožen na bilo koji način;
 
2. Hitno zatražiti otpis ili odgodu otplate inostranih zaduženja BiH koja se trebaju isplatiti u 2020. godini.
 
Različiti nivoi vlasti u BiH imaju zaključene finansijske aranžmane sa međunarodnim institucijama poput MMF-a, Evropske banke za obnovu i razvoj, Evropske investicione banke, Svjetske banke i drugih kreditora, te smatramo da je potrebno zatražiti otpis ili odgodu otplate ovih kredita za naredni period, a najmanje za 2020. godinu. Na taj način bi, u slučaju prihvatanja takvog zahtjeva, budžeti ostvarili uštede od najmanje 800 miliona KM u ovoj godini, koji može biti iskorišten za prevazilaženje trenutne ekonomske krize.
 
3. Oslobađanje od plaćanja doprinosa i poreza na dohodak na period od najmanje 3 mjeseca za sve privredne subjekte, te preuzimanje obaveze plaćanja ovih obaveza od strane Vijeća ministara BiH, Vlade Federacije BiH, Vlade Republike Srpske i Vlada kantona u FBiH.
 
4. Oslobađanje od plaćanja akontacije poreza na dobit u toku 2020. godine za sve privredne subjekte, izuzev banaka i osiguravajućih kuća, te oslobađanje plaćanja poreza na imovinu, što bi u ovom trenutku najviše pomoglo turističkoj industriji u BiH, ali i građanima;
 
Cijenimo kako ovo ne bi predstavljao značajan udar na budžete, a taj novac bi mnogo značio svim kompanijama, naročito malim i srednjim preduzećima da se lakše nose sa ovom krizom. Smatramo da modeli eventualnog odgađanja plaćanja ove obaveze nisu adekvatni trenutnoj situaciji i problemima koji će uslijediti, jer će te obaveze onda u budućnosti predstavljati ogromni teret za kompanije koje budu hvatale zamah nakon krize.
 
5. Sve javne nabavke u Bosni i Hercegovini usmjeriti primarno ka domaćim proizvođačima dobara ili domaćim pružaocima usluga i to najmanje u periodu od narednih 24 mjeseca gdje god je to moguće. Usvojiti potrebne izmjene Zakona o javnim nabavkama kako bi se to osiguralo, te u konsultaciji sa Evropskom komisijom suspendovati od primjene Zakon o državnoj pomoći u BiH na period od najmanje 24 mjeseca, s obzirom i da zemlje Evropske unije evidentno ne primjenjuju slične odredbe.
 
6. Omogućavanje nesmetanog prekograničnog transporta robe i usluga, hitnim usaglašavanjem mjera sa zemljama sa kojima se graničimo, ali uključujući i zemlje EU i CEFTA zemlje;
 
7. Smanjenje plata u državnoj službi i javnim preduzećima, uz izuzetke za radnike u zdravstvu, policijskim tijelima i prosvjeti, te također vodeći računa o zaposlenima u javnom sektoru koji imaju plate niže od prosječne plate u BiH. Sredstva ostvarena uštedama mogu se koristiti za povećanje plata radnika u zdravstvu, koji su najviše opterećeni trenutno situacijom, nabavku neophodne zdravstvene opreme, ali svakako i za pomoć privredi;
 
8. Podržavamo već iznesene zahtjeve da se usvoje rebalansi budžeta na način da svi troškovi koji se ne odnose na isplatu plata, vanbudžetske fondove, zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i slično neophodne rashode, prebace na stavke vezane za zdravstveni sektor i ublažavanje posljedica ekonomske krize i očuvanje zaposlenosti;
 
9. Pomjeriti rok uplate PDV-a sa desetog dana u mjesecu na minimalno kraj mjeseca, a smatramo da bi trebalo ozbiljno razmisliti i o mogućnosti pomjeranja obaveze plaćanja PDV-a po naplati potraživanja, ako ne kod svih, a onda barem kod privrednih društava sa manjim ukupnim godišnjim prihodom, koji bi se odredio na temelju analize nadležnih institucija, te omogućiti povrat PDV-a za uplate za nenaplaćena potraživanja počev od 1. marta 2020. godine;
 
10. Ukinuti naplatu svih kirija za prostore u vlasništvu javnih institucija ili preduzeća u narednih 12 mjeseci;
 
BIT Alijansa smatra da bi ove predložene mjere, uz niz onih koje su već predložene od strane drugih udruženja privrednika i samih institucija vlasti, predstavljale adekvatan početni odgovor zvaničnih institucija BiH na ekonomsku krizu koja je već evidentna, te je vlastima upućen zahtjev da se razmotre i u što kraćem roku usvoje. Ove mjere osigurale bi amortizaciju početnog udara ove krize na ekonomiju i omogućile dodatno vrijeme za kreiranje novih programa prilagođenih nastaloj situaciji.