Popular News

Bit Alijansa učestvovala na Sajmu zapošljavanja u Banjaluci

 

25.10.2018.

 

Bit Alijansa, zajedno sa svojim članicama iz Banja Luke je učestvovala na Sajmu zapošljavanja u Banjaluci održanom 24.10.2018. godine u dvorani „Obilićevo“. Na sajmu je učestvovalo blizu 10.000 učesnika, kojima je Bit Alijansa prezentovala potencijale IT industrije, te prilike koje ova industrija nudi mladim i zainteresovanim za IT.

 

Organizatori Sajma zapošljavanja 2018 bili su Gradska razvojna agencija Banja Luka, s kojom Bit Alijansa ima potpisan memorandum o saradnji i plan za realizaciju različitih aktivnosti u Banjaluci, te u saradnji sa  Odjeljenjem za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje Gradske uprave Banja Luka i Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske.

 

Cilj ovogodišnjeg sajma je bio promocija zanimanja i slobodnih radnih mjesta uz uspostavljanje direktnih kontakata sa tražiocima posla uz maksimalno angažovanje organizatora na animiranju potencijalne radne snage. Na sajmu je bilo ukupno 50 izlagača, od čega 40 preduzeća koja traže kvalifikovanu radnu snagu, ali i agencije za posredovanje pri zapošljavanju, obrazovne institucije, ustanove za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, te predstavnici bankarskog sektora i drugi.

 
Poseban prostor na sajmu je dobila promocija deficitarnih zanimanja, a u sklopu sajma održana i panel diskusija “Budućnost obrazovanja za kreiranje perspektivnih kadrova IT sektora” gdje se diskutovalo o nekoliko aktuelnih tema u rastućem IT sektoru.