Popular News

Bit Alijansa učestvovala na prvom sajmu zapošljavanja BPK pod nazivom #Letswork

 
 
16.11.2018.
 
U srijedu, 14. novembra je u prostorijama Biznis centra, u Goraždu, organizovan prvi sajam zapošljavanja pod nazivom #Letswork. Sajam se organizuje u okviru projekta „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja” koji finansira Evropska unija, a implementira Međunarodna organizacija rada (ILO).

 

Cilj organizacije sajma je stvaranje uslova za direktan kontakt nezaposlenih lica i poslodavaca, stvaranja prilike za međusobno upoznavanje, razgovor, razmjene podatke, a sve u svrhu selekcije i zapošljavanja najboljih kandidata. Prisutni na Sajmu su, pored upoznavanja sa poslodavcima, imali priliku da prisustvuju predavanju iz oblasti IT sektora na temu “Life-Changing Moment”. Predavanje je održao Armin Talić, generalni menadžer Bit Alijanse koji je predstavio potencijale IT industrije, te aktivnosti Bit Alijanse usmjerene ka zapošljavanju mladih. Talić je istakao koliko je važna i neophodna upotreba IT vještina u svim drugim industrijama. Dodatno je dogovorena i saradnja na pripremi inicijative za IT smjerove u srednjim školama Bosansko-podrinjskog kantona.

 

Na svečanosti otvaranja Sajma zapošljavanja, o njegovom značaju, prvenstveno kroz mogućnost da nezaposleni direktno kontaktiraju sa poslodavcima, primjeru Goražda i BPK Goražde kao poticajnim sredinama u oblasti zapošljavanja i dobrim partnerima, govorili su Amra Selešković, nacionalni LEP coordinator, dr.sci Muhamed Ramović, gradonačelnik Goražda, Nafija Hodo, direktorica Službe za zapošljavanje BPK Goražde, Dževad Terović, predsjednik Privredne komore BPK Goražde i kantonalni Ministar za privredu Anes Salman.

 

Organizatori sajma su Privredna komora BPK Goražde u saradnji sa partnerima: Grad Goražde, JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde, JU SSŠ , “Džemal Bijedić“, Udruženje poslodavaca BPK Goražde, Privredna društva “Bekto Precisa” doo Goražde, “Emka Bosnia” doo Goražde, te Udruženje ALDI koji omogućava inovativnim osobama sticanje digitalnih vještina kroz obuku i praktičan rad na izradi digitalnih proizvoda i usluga.