Popular News

Bit Alijansa potpisala memorandum sa Udruženjem “i-platform” i Fondacijom “Moja budućnost”

 

05.09.2019.

 

Jučer je u okviru pripremne radionice za B2B događaj u Švicarskoj potpisan memorandum o saradnji između Bit Alijanse, Udruženja “i-dijaspora” i Fondacije “Moja budućnost”. Memorandum su potpisali Tatjana Vučić, izvršna direktorica Bit Alijanse, Edin Dacić, predsjednik udruženja „i-dijaspora“ i Sven Dominković, project manager Fondacije „Moja budućnost“.
 
Udruženje „i-dijaspora“ ima za cilj podržati i podsticati razvoj Bosne i Hercegovine kroz uvezivanje bh. dijaspore u Švicarskoj, prikupljanje i razmjenu informacija, povezivanje aktera iz obje zemlje, stvaranje sinergija, podsticaj i promoviranje inicijativa koje daju doprinos razvoju socijalnih, ekonomskih i kulturnih procesa u Bosni i Hercegovini. Pri tome i-platforma čini sve kako bi se izgradili mostovi između ljudi, profesija i zajedničkih interesa na relaciji Švicarska i Bosna i Hercegovina.
 
“Udruživanje snaga i mogućnosti sa partnerima poput BIT Alijanse i Moja Budućnost, pruža dobru osnovu i ulijeva optimizam i nadu da ćemo uspješno ispuniti našu misiju a to je da optimalno koristimo resurse dijaspore te da ćemo je uz ovakve kooperacije proširiti i ojačati. Potpisivanje memoranduma o saradnji sa Bit Alijansom i Moja Budućnost nas čini naročito ponosnima obzirom da ova dva udruženja doživljavamo kao svjetionik zbog njihovog načina i pristupa radu, ali i ciljeva kojima teze. Širenje mreže unutar IT sektora i rad sa mladim ljudima je trend koji je prisutan kako internacionalno, tako i u samoj Švicarskoj, te ne vidimo razlog da tako ne bude i u BiH.“, ističe Edin Dacić, predsjednik Udruženja i-dijaspora.
 
Projekat “Moja Budućnost” ima za cilj da doprinese unapređenju ekonomskih prilika i zapošljivosti u Bosni i Hercegovini, posebno za mlade ljude. To čine putem razvoja poslovnih prilika na lokalnom nivou i unapređenja procesa i praksi na polju srednjeg stručnog obrazovanja, ali i osposobljavanja i obrazovanja odraslih u skladu s potrebama tržišta rada. U prvoj fazi intervencije će se primarno implementirati u regionu Hercegovine, odnosno tri administrativne jedinice Bosne i Hercegovine: Hercegovačko-neretvanskom i Zapadno-hercegovačkom kantonu i entitetu Republika Srpska. Pažnju će posvetiti i iskorištavanju sinergijskih efekata između ovih, ali i sa drugim regionima.

 

“Kreiranje ekonomskih prilika, dakle prilika za zapošljavanje i ostvarivanje pristojnog dohotka je glavni cilj projekta „Moja Budućnost“. Saradnja sa organizacijama „BIT Alijansa“ i „i-platform“ je u duhu stavljanja naših resursa i potencijala u funkciju kreiranja boljih uslova za domaće ICT kompanije u njihovom nastupu na međunarodnom, a najviše tržištu Švicarske. Nadamo se da će prilike koje proizađu iz tih unaprijeđenih uslova doprinijeti i kreiranju dodatnih boljih poslova ovdje, posebno za generacije mladih ljudi koji tek dolaze na tržište rada.”, naveo je Sven Dominković, project manager Fondacije „Moja budućnost“.

 

„Saradnja sa udruženjima i organizacijama koje imaju ciljeve komplementarne ciljevima Bit Alijanse su od strateškog značaja za IT kompanije koje djeluju u okviru Bit Alijanse.
Kreiranje poslovnih prilika za IT kompanije u BiH i na međunarodnom tržištu jedna je od ključnih aktivnosti kojima će se Bit Alijansa posvetiti u narednom periodu kako bi se omogućilo kvalitetnije poslovanje u BiH te predstavio kvalitet naših kompanija na inostranom tržištu. Partnerska saradnja sa organizacijama „i-dijaspora“ i „Moja budućnost“ otvara širok spektar prethodno spomenutih poslovnih prilika“, istakla je Tatjana Vučić, izvršna direktorica Bit Alijanse.