Popular News

Bit Alijansa je dobila pojačanje – Bookvar se pridružio zajednici najvećih IT kompanija!

 
S ciljem unapređenja edukativnih programa u okviru softverske industrije, Bit Alijansi se pridružila nova članica Bookvar d.o.o.
 
Bookvar.co je prva domaća otvorena online edukativna platforma za sve koji žele da steknu određene vještine, kao i za one koji žele da kreiraju vlastite edukativne programe i podijele aplikativno znanje sa drugima. Cilj platforme je omogućiti lakši pristup edukativnim programima iz raznih sektora, tako što nudi kvalitetne online kurseve, za čije savladavanje nema vremenskog ograničenja za upis ili pohađanje, a uči se u vlastito vrijeme, sa bilo kojeg mjesta.
 
Bookvar.co svojim djelovanjem aktivno doprinosi prevazilaženju postojećih izazova kada se radi o dopunskoj edukaciji. Višestruko je prepoznat kao jedan od najinteresantnijih tehnoloških startapa u Bosni i Hercegovini, te je nedavno proglašen za najinovativnije tehnološko rješenje u edukaciji u BiH za 2017. godinu.
 
Bookvar.co stavlja poseban akcenat na IT edukaciju i prvi je u regionu pokrenuo online programerske kurseve na našem jeziku.
 
Bit Alijansa svakodnevno podržava kvalitetne projekte čiji su ciljevi usmjereni ka edukaciji društva te olakšani pristup edukativnim programima!