Popular News

Bit Alijansa i Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA zajedno u realizaciji projekata

 
S interesom promocije softverskog inženjerstva i realizacije zajedničkih aktivnosti, Bit Alijansa je potpisala memorandum o saradnji sa Visokom školom računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA. Potpisnici memoranduma Armin Talić, direktor Bit Alijanse i Muhdin Mujačić, direktor Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA su izrazili svoje zadovoljstvo zajedničkim aktivnostima i naglasili važnost promocije IT smjerova i oblasti.
Kao ključnu aktivnost za unaprijeđenje poslovnog IT sektora navode pokretanje studijskog programa softverskog inženjerstva u Tuzli i Brčkom kojim će mladima omogućiti sticanje konkretnih znanja za buduće zaposlenje.
 
“Bit Alijansa kontinuirano radi sa obrazovnim institucijama i kompanijama koje se primarno bave razvojem softvera, kako bi se kreiralo adekvatno okruženje za razvoj softverskog inženjerstva. Želimo omogućiti svima kvalitetne edukativne programe koji će ih usmjeriti ka znanjima koja su potrebna u IT kompanijama kada se zaposle.”, navodi Armin Talić, generalni menadžer Bit Alijanse.
 
Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA obrazuje IKT stručnjake korištenjem sasvremenih obrazovnih resursa i IKT tehnologija sa kojima se diplomanti kasnije susreću u realnom poslovnom okruženju, gdje zahvaljujući stečenim znanjima i vještinama postaju tržišno poželjan kadar, brzo razvijaju vlastite karijere i utiču na razvoj okruženja. Studij se izvodi u skladu s Bolonjskom reformom, slijedeći moderne svjetske standarde i prakse, zakonsku regulativu i akademski okvir.
 
Vizija Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA je da se diferencira u regionu kao vodeća visokoškolska ustanova koja omogućava redovan studij i studij na dajinu u IKT i njima interdisciplinarnim oblastima, čiji će budući diplomanti svojim znanjem, vještinama, ponašanjem i sposobnostima biti primjer drugim mladim ljudima, poželjni zaposlenici i dobri reformatori.