Popular News

Bit Alijansa i Elektrotehnička i drvoprerađivačka srednja škola Bihać potpisali Memorandum o saradnji

 
27.05.2019.
 
U protekloj sedmici u Bihaću je potpisan Memorandum o saradnji između Bit Alijanse i Elektrotehničke i drvoprerađivačke srednje škole Bihać s ciljem jačanja i osnaživanja aktivnosti u oblasti IT obrazovnih programa. Memorandum o saradnji su potpisali direktor škole, Samir Bećirspahić i Tatjana Vučić, izvršna direktorica Bit Alijanse.
 
Elektrotehnička i drvoprerađivačka srednja škola Bihać i Bit Alijansa će sarađivati  u oblasti obrazovnih programa s ciljem poboljšanja trenutnih IT kapaciteta kao i organizacija i podrška aktivnostima s ciljem jačanja i promocije nauke i IT oblasti.
 
“Potpisivanje ovog memoranduma naša škola postaje lider među školama u Unsko-sanskom kantonu koja obrazuje učenike za IT sektor, te nam otvara mogućnost da budemo još bolji kroz stručne edukacije naših profesora, učenika i još bolju saradnju sa kompanijama u IT sektoru,“ naveo je Samir Bećirspahić, direktor Elektrotehničke i drvoprerađivačke srednje škole Bihać.
 
Bit Alijansa sarađuje sa srednjim školama širom BiH, a ključni cilj je kreiranje kvalitetnih IT okruženja u obrazovnim institucijama kako bismo mlade na kvalitetan način pripremili za fakultetsko obrazovanje, a u konačnici i za tržište rada. Tatjana Vučić, izvršna direktorica Bit Alijanse ističe da ova saradnja predstavlja vrijednost za Bit Alijansu, ali i cijeli Unsko-Sanski Kanton u kontekstu pokretanja aktivnosti u smjeru unapređenja IT industrije u navedenoj regiji, ali i cijeloj Bosni i Hercegovini.