Popular News

Potpisan sporazum o saradnji između Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. i Bit Alijanse

16.05.2022. godine

 

Krajem mjeseca aprila potpisan je Sporazum o saradnji između njemačke nevladine organizacije  Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.  i Bit Alijanse, a sporazum su potpisali direktor za BiH, Almin Adžović i izvršni direktor, Damir Maglajlić. Potpisivanjem sporazuma naše dvije organizacije obavezale su se da će u duhu najbolje saradnje i dobre volje, međusobno sarađivati na zajedničkim projektima s ciljem osnaživanja, unapređenja i razvijanja informacionog sektora i društva u Bosni i Hercegovini.

 

“Potpisivanjem Memoranduma o saradnji sa najvećom alijansom IT kompanija u BiH, želimo podržati jačanje IT sektora kao i uticati na razvijanje IT vještina kod mladih i žena u Bosni i Hercegovini kroz podršku uvezivanju obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada u BiH, kako bi u konačnici iskoristili mogućnosti privrednog rasta i zapošljavanja koje ovaj privredni sektor pruža”rekao je Almin Adžović, direktor za BiH Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

 

Help je njemačka internacionalna nevladina organizacija, osnovana 1981. u Bonu. Jedna od glavnih i suštinskih misija Helpa jeste pomoć pri razvoju društva i zajednica kako bi se zajedničkim snagama došlo do finaliziranja dugoročne izdrživosti u sklopu određenog sektora.

 

“Implementiranje i sinergija između stubova obrazovanja i tržišta rada su od krucijalnog značaja za ekonomski boljitak u Bosni i Hercegovini.Radujemo se budućim inicijativama usmjerenim na glavne stubove strateškog fokusa Bit Alijanse. ” – izjavio je izvršni direktor Bit Alijanse, Damir Maglajlić.