Popular News

 

Potpisan Sporazum o saradnji Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu i Bit Alijanse

11.03.2022. godine
 

Sredinom februara potpisan je Sporazum o saradnji između Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu i Bit Alijanse, a sporazum su potpisali dekan prof. dr. Amel Kosovac i izvršni direktor Damir Maglajlić. Sporazumom su se obavezali da će u duhu najbolje saradnje i dobre volje, međusobno sarađivati s ciljem osnaživanja, unapređenja i razvoja informacionog društva u Bosni i Hercegovini. U okviru saradnje sa bh. fakultetima, potpisan je sporazum o saradnji između Fakulteta za saobraćaj i komunikaciju i Bit Alijanse. Dekan Kosovac navodi da će od ovog sporazuma najviše koristi imati studenti Fakulteta za saobraćaj i komunikacije koji će pored svog teoretskog znanja koje stiču u toku studija, imati mogućnost da stiču i stručna znanja i na taj način postanu konkurentni na tržištu rada.

 

„Nedostatak kvalifikovanog kadra i slabo razvijene infrastrukture u IT industriji, popraćene su nedostatkom razvojnog podsticaja. U tom smjeru, ovaj sporazum otvara nova vrata ka što boljem i kvalitetnijem praktičnom znanju studenata u toku i nakon završetka studija. Mislim da će nam ovo otvoriti dosta mogućnosti za organizovanje različitih vrsta studentskih praksi i druge vrste saradnje s fakultetom“, rekao je Damir Maglajlić, izvršni direktor Bit Alijanse.

 

Kvalitetna edukaciju za studente

 

Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu je najstarija i najeminentnija institucija koja educira kadrove iz oblasti saobraćaja i komunikacija. Planovi i projekti o prilagođavanju programa rada Fakulteta u čijem okviru će se razmatrati i projekti vezani za ovaj sporazum očekuju se već u narednom periodu. Ovom saradnjom nastoji se ojačati kapacitet Fakulteta i stvaranje prostora za sve studente za bolju edukaciju i zapošljavanje. „U budućem periodu Fakultet će raditi na izmjenama nastavnog plana i programa, odnosno u konsultaciji sa Bit Alijanse će pokušati da napravi najbolje nastavne planove i programe koji će omogućiti da se studenti približe tržištu rada i da Bit Alijansa, kao alijansa koja okuplja najveći broj kompanija iz IT sektora, ima bolje kadrove“, kazao je dekan Kosovac te dodao da će Fakultet za saobraćaj i komunikacije imati mogućnost da obavlja stručne edukacije iz navedene oblasti.

 

Ovakvi i slični projekti međusobne saradnje bosanskohercegovačkih fakulteta sa kompanijama, udruženjima i ostalim koji direktno ili posredno učestvuju u unapređivanju kvaliteta znanja naših studenata je izuzetno važna stavka kako u samom studiju tako i u budućem olakšanom pronalasku odgovarajućeg zaposlenja, a sam stečeni kvalitet znanja garantuje i opšte poboljšanje kompletnog stanja u svim sferama.