Popular News

 
Jučer je u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu održan Forum dualnog obrazovanja u BiH u organizaciji Bit Alijanse, a uz podršku i pomoć partnera projekta – Univerziteta u Sarajevu, Sveučilišta u Mostaru, Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Univerziteta u Zenici.
 
Forum je održan u sklopu Erasmus+ projekta “Jačanje kapaciteta dualnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini – DUALSCI“, a okupio je predstavnike projekta, predstavnike visokoobrazovnih i javnih institucija, kao i predstavnike privrede i poslodavaca.
 
Forum je otvorio izvršni direktor Bit Alijanse Damir Maglajlić, dok su aktivnosti na projektu predstavili prorektor za nastavu Univerziteta u Sarajevu Dženana Husremović, generalni sekretar Univerziteta u Sarajevu Kemal Filipović, prof. dr Dejan Bokonjić (predstavnik Univerziteta u Istočnom Sarajevu), prof. dr. sc. Adisa Vučina (predstavnica Sveučilišta u Mostaru), te prof. dr. sc. Darko Petković (predstavnik Univerziteta u Zenici).
 
U sklopu foruma organizovana je i panel diskusija na temu “Dualno obrazovanje u BiH“, a svoj doprinos pružili su i predsjednik Privredne/Gospodarske komore FBiH Mirsad Jašarspahić, pomoćnica ministrice Ministarstva za nauku, obrazovanje i mlade Vlade Kantona Sarajevo Azemina Njuhović, profesor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Nenad Marković, direktor kompanije Smartlab Rizah Kabaši, te content specialist kompanije Ministry of Programming i student doktorskog studija Burch univerziteta – Nermin Đuzić.
 
Forum je omogućio razmjenu mišljenja, te je zaključeno da samo sinergijom visokoobrazovnih institucija, privrede i predstavnika vlasti možemo doći do odgovarajućih sistemskih rješenja.