O nama

Mi smo udruženje 55 najvećih softverskih kompanija sa više od 2200 uposlenih, ujedinjeni pod okriljem Bit Alijanse, najveće krovne organizacije bh softverske industrije. Od 2014. godine, vođeni smo jednim ciljem - razvijati mnogobrojne mogućnosti na tržištu softverske industrije, suočavajući se sa brojnim preprekama koje usporavaju njen rast.

U cilju da razvijemo pozitivno poslovno okruženje za daljnji rast bh softverske industrije, Bit Alijansa kontinuirano radi na rješavanju dva najveća problema s kojim se softverska industrija svakodnevno susreće - nedostatak kvalifikovanog kadra i slabo razvijene infrastrukture u softverskoj industriji, popraćene nedostatkom razvojnog podsticaja.

Postanite članica
Pridružite se

Naš ključni cilj je da razvijamo više.

Saradnja sa akademskom zajednicom

Naš primarni cilj je saradnja sa obrazovnim institucijama na revidiranju plana i programa osnovnih i srednjih škola i fakulteta prema potrebama softverske industrije.

Naše zajedništvo odlučno je u namjeri da osigura kvalitetnu edukaciju za mlade osobe kroz mnogobrojne programe i projekte, kao što je Bit Lab, u saradnji sa univerzitetima, školama, udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave informatičkim tehnologijama. S tim u vezi, naš primarni cilj je saradnja sa obrazovnim institucijama na revidiranju plana i programa osnovnih i srednjih škola i fakulteta prema potrebama softverske industrije.

Bit-Alliance opportunities

Saradnja sa vlastima

Mi u Bit Alijansi smatramo da je saradnja sa vlastima jedan od ključnih faktora u kreiranju povoljnog i stabilnog poslovnog okruženja u BiH.

U okvirima bh zakonodavstva nisu definisani specifični zakonski propisi koji uređuju softversku industriju, s toga je saradnja sa vlastima u zagovaranju usvajanja Strategija i Politika razvoja softverske industrije na državnom nivou neophodna. Takvi dokumenti uključivali bi precizne mjere i vidljiv angažman nadležnih institucija, čime bi se unaprijedio obrazovni sistem, olakšalo poslovanje kompanijama i podstaknulo zapošljavanje mladih u ovom sektoru. Smatramo da je ostvarivanje saradnje sa vlastima jedan od ključnih faktora u kreiranju povoljnog i stabilnog poslovnog okruženja.

Bit-Alliance knowledge

Saradnja među članicama

Zajednička ideja i uzajamna podrška, BIT Alijansu čini savršenim mehanizmom u kojem svaka kompanija članica predstavlja podjednako važnu kariku.

Djelujući zasebno, softverske kompanije nisu mogle imati jedinstven nastup prema nadležnim institucijama, niti obezbijediti preduslove za dalji rast i razvoj softverske industrije. Naše zajedničko djelovanje doprinijet će rješavanju brojnih prepreka koje usporavaju rast softverske industrije. Zajedno zapošljavamo preko 2000 mladih stručnjaka koji svakodnevno razvijaju softvere i distribuiraju ih najvećim svjetskim kompanijama. Zajednička ideja i uzajamna podrška, BIT Alijansu čini sinergijskim mehanizmom u kojem svaka kompanija članica predstavlja podjednako važnu kariku.

Bit-Alliance skills

Pratite sve novosti i događaje.
Prijavite se na naš newsletter.

Prijava