Popular News

Bit Alijansa je postala članica evropske kampanje #DIGITALSME4SKILLS za obuku 5.000 IT stručnjaka

 
Bit Alijansa se u proteklom periodu pridružila članicama EU Digital SME Alliance koje imaju zajednički cilj uključivanja digitalnih malih i srednjih preduzeća u centar agende Evropske Unije. Cilj kampanje primarno je pronalazak rješenja za nedostatak digitalno osposobljenih ljudi na evropskom tržištu rada.
 
Kampanja pod nazivom #DIGITALSME4SKILLS, koja je pokrenuta krajem 2016. godine od strane DIGITAL SME Alijanse (DIGITAL SME) ima za cilj da obrazuje 5.000 ICT profesionalaca, a primarna interesna skupina jesu studenti i mladi zaposleni koji žele da postanu IT stručnjaci. Kroz različite programe obuke i praksi, u 28 zemalja članica EU, ali i u ostalim evropskim zemljama, ova kampanja će pružiti priliku mladima da steknu digitalne vještine visokog nivoa neposredno od kompanija koje posluju u sektorima novih tehnologija i isporučuju digitalna rješenja i usluge.
 
“Digitalne vještine su temeljne za dalji razvoj digitalnog sektora, kao i mnoge druge sektore koji koriste savremene tehnologije. Stoga, Bit Alijansa je ponosna što će doprinijeti kampanji jer želimo dokazati da digitalna mala i srednja poduzeća u BiH podržavaju osposobljavanje naše radne snage i pomažu Bosni i Hercegovini da iskoristi digitalnu revoluciju.“ – rekao je Armin Talić, izvršni direktor Bit Alijanse.
 
Bit Alijansa će igrati važnu ulogu u promovisanju kampanje među svojim članicama i akreditirana je organizacija koja certificira bh kompanije koje se pridruže kampanji #DIGITALSME4SKILLS.
 
Ova kampanja je pokrenuta kroz okvir Evropske koalicije za digitalne vještine i radna mjesta, koju čine predstavnici iz zemalja članica EU, kompanija, neprofitnih i obrazovnih organizacija.
 
Više o kampanji možete pročitati na: https://www.digitalsme.eu/digitalsme4skills/about-the-campaign/
Više o Evropskoj koaliciji za digitalne vještine i radna mjesta: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition

Više o EU alijansi digitalnih MSP: http://www.digitalsme.eu/