Projektant proizvoda

PING Software and Services je firma za razvoj softvera specijalizovana za razvoj poslovnih aplikacija i usluge integracije raznorodnih sistema. U poslednje dvije decenije PING je posvećen pružanju usluga razvoja softverskih rjeÅ”enja na zahtjev klijenta. U tom periodu uspjeÅ”no smo realizovali preko 100 projekata implementacije velikih poslovnih sistema.

Sorry, this entry is only available in BHS.

Opis poslova i radnih zadataka:

 

 • Razvoj i implementacija dijelova poslovnih aplikacija prema detaljnim funkcionalnim specifikacijama
 • Dokumentovanje implementiranih dijelova u skladu sa internim procedurama i alatima
 • Testiranje funkcionalnosti implementiranih dijelova poslovnih aplikacija
 • Priprema tehničke i korisničke dokumentacije
 • Lokacija pozicije Tuzla ili Sarajevo

 

Uslovi koje kandidati trebaju ispunjavati:

 

 • Visoka ili viÅ”a stručna sprema IT smjera ili u iznimnim situacijama srednja stručna sprema uz uvažavanje postignutih rezultata
 • Minimalno 2 godine radnog iskustva na sličnim poslovima
 • Poznavanje alata i okruženja za timski razvoj web orijentisanih poslovnih aplikacija
 • Spremnost na brzo upoznavanje sa raznim objektnim sistemima
 • Komunikativnost i profesionalizam u ophođenju sa korisnikom
 • Orjentisanost ka ostvarivanju rezultata
 • Sposobnost delegiranja zadataka
 • Efikasnost u samostalnom i timskom radu
 • Inovativnost
 • Sistematičnost i analitičnost
 • Planiranje i organiziranje
 • Timski rad
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika

 

Pružamo:

 

 • Ugodno, sigurno i transparentno poslovno okruženje
 • Kontinuiranu edukaciju
 • Mogućnost sticanja novih i usavrÅ”avanja postojećih vjeÅ”tina
 • Mogućnost sudjelovanja i sticanja iskustva u značajnim projektima