10th June, 2021 by Bit Alliance

TeleGroup učesnik prestižnog evropskog programa H2020 za povećanje bezbednosti spasilačkih službi

Bit Alliance

 
TeleGroup, jedan od vodećih tehnoloških partnera u našem regionu, zajedno sa još osam zemalja članica, dio je prestižnog projekta SIXTHSENSE (eng. Smart Integrated eXtreme environmenT Health monitor with Sensory feedback for ENhanced Situation awarEness) koji u okviru programa Horizon 2020 finansira Evropska unija. Cilj ovog multidisciplinarnog istraživačko – inovacionog projekta je razvoj sistema integrisanog u odjeću za praćenje zdravlja operativaca spasilačkih službi sa taktilnom povratnom spregom, koji spasiocima omogućava da u rizičnim situacijama prepoznaju svoje trenutno stanje, i eventualne zdravstvene rizike. Pomoću prediktivnih modela zasnovanih na multimodalnim podacima sa senzora koji mjere biološke parametre (npr. laktacija, Na, K, srčani ritam, temperatura), ovaj sistem bi omogućio spasiocima ranu detekciju rizičnih faktora koji bi mogli dovesti do brzog pogoršanja njihovog zdravlja i radnih sposobnosti. Ova tehnologija će omogućiti praćenje u realnom vremenu više spasilačkih ekipa i operativaca na terenu, unapređujući efikasnost tima, njihovu bezbednost i uspješnost operacije.
 
SIXTHSENSE projekat trajaće ukupno 36 meseci, a konzorcijum projekta čini 21 organizacija iz 9 evropskih zemalja, koordinisanih od strane organizacjie TECNALIA Research & Innovation (Španija). Svaka organizacija svoj doprinos pruža kroz specifičnu ekspertizu, a TeleGroup kao dugogodišnji dokazani tehnološki partner u domenu informaciono komunikacionih tehnologija, dizajniraće telekomunikaciono rešenje sa ciljem uspostavljanja nesmetane radio komunikacije u kritičnim situacijama, ali i interaktivni softver za vizualno praćenje statusa više spasilačkih ekipa istovremeno na terenu. Ovakav softver omogućiće komandnom centru da prati zdravstveno stanje operativaca u svakom trenutku i pravovremeno detektuje, reaguje, a samim tim i spreči potencijalne rizične situacije po zdravlje spasilaca.
 
Kako bi se ubrzao napredak razvoja tehnologija namenjenih spasiocima, i izvan opsega samog projekta, SIXTHSENSE će formulisati novu metodologiju istraživanja sa održivim aktivnim učestvovanjem spasilaca u procesu zajedničkog razvoja.
 
Evropski projekat SIXTHSENSE pokrenut je u maju 2020. godine i posvećen je praćenju zdravlja uz senzornu povratnu spregu za postizanje bolje situacione svesti. Konzorcijum projekta uključuje tri univerziteta: Univerzitet u Alborgu (Danska), Univerzitet u Leonu (Španija) i Tehnički Univerzitet u Kemnicu (Nemačka); 5 evropskih istraživačkih i tehnoloških organizacija: TECNALIA (Španija), Istraživački institut Joaneum (Austrija), Istraživački institut BioNanoNet (Austrija), Eucentre fondacija (Italija) i Tecnalia Serbia (Srbija); dva predstavnika velike industrije: Jobst Technologies (Nemačka) i Methrom DropSens (Španija); i 5 malih i srednjih preduzeća: TeleGroup (BIH, Srbija, Nemačka), Senetics healthcare group (Nemačka), Smartex (Italija), Global Electronic Solutions (Srbija), BiFlow Systems (Nemačka). U projektu aktivno učestvuju i spasilačke organizacije, kao što su Udruženje gorskih službi Bosne i Hercegovine, Gorska služba spašavanja Srbije i četiri vatrogasne kompanije različitih profila iz Gumpoldskirchen (Austrija), Postojna (Slovenija), Rijeka (Hrvatska) i Pavia (Italija), kao i eksperti u oblasti treninga vatrogasaca i upravljanja rizikom – IFR (Austrija).
 

 
TeleGroup, jedan od vodećih tehnoloških partnera u našem regionu, zajedno sa još osam zemalja članica, dio je prestižnog projekta SIXTHSENSE (eng. Smart Integrated eXtreme environmenT Health monitor with Sensory feedback for ENhanced Situation awarEness) koji u okviru programa Horizon 2020 finansira Evropska unija. Cilj ovog multidisciplinarnog istraživačko – inovacionog projekta je razvoj sistema integrisanog u odjeću za praćenje zdravlja operativaca spasilačkih službi sa taktilnom povratnom spregom, koji spasiocima omogućava da u rizičnim situacijama prepoznaju svoje trenutno stanje, i eventualne zdravstvene rizike. Pomoću prediktivnih modela zasnovanih na multimodalnim podacima sa senzora koji mjere biološke parametre (npr. laktacija, Na, K, srčani ritam, temperatura), ovaj sistem bi omogućio spasiocima ranu detekciju rizičnih faktora koji bi mogli dovesti do brzog pogoršanja njihovog zdravlja i radnih sposobnosti. Ova tehnologija će omogućiti praćenje u realnom vremenu više spasilačkih ekipa i operativaca na terenu, unapređujući efikasnost tima, njihovu bezbednost i uspješnost operacije.
 
SIXTHSENSE projekat trajaće ukupno 36 meseci, a konzorcijum projekta čini 21 organizacija iz 9 evropskih zemalja, koordinisanih od strane organizacjie TECNALIA Research & Innovation (Španija). Svaka organizacija svoj doprinos pruža kroz specifičnu ekspertizu, a TeleGroup kao dugogodišnji dokazani tehnološki partner u domenu informaciono komunikacionih tehnologija, dizajniraće telekomunikaciono rešenje sa ciljem uspostavljanja nesmetane radio komunikacije u kritičnim situacijama, ali i interaktivni softver za vizualno praćenje statusa više spasilačkih ekipa istovremeno na terenu. Ovakav softver omogućiće komandnom centru da prati zdravstveno stanje operativaca u svakom trenutku i pravovremeno detektuje, reaguje, a samim tim i spreči potencijalne rizične situacije po zdravlje spasilaca.
 
Kako bi se ubrzao napredak razvoja tehnologija namenjenih spasiocima, i izvan opsega samog projekta, SIXTHSENSE će formulisati novu metodologiju istraživanja sa održivim aktivnim učestvovanjem spasilaca u procesu zajedničkog razvoja.
 
Evropski projekat SIXTHSENSE pokrenut je u maju 2020. godine i posvećen je praćenju zdravlja uz senzornu povratnu spregu za postizanje bolje situacione svesti. Konzorcijum projekta uključuje tri univerziteta: Univerzitet u Alborgu (Danska), Univerzitet u Leonu (Španija) i Tehnički Univerzitet u Kemnicu (Nemačka); 5 evropskih istraživačkih i tehnoloških organizacija: TECNALIA (Španija), Istraživački institut Joaneum (Austrija), Istraživački institut BioNanoNet (Austrija), Eucentre fondacija (Italija) i Tecnalia Serbia (Srbija); dva predstavnika velike industrije: Jobst Technologies (Nemačka) i Methrom DropSens (Španija); i 5 malih i srednjih preduzeća: TeleGroup (BIH, Srbija, Nemačka), Senetics healthcare group (Nemačka), Smartex (Italija), Global Electronic Solutions (Srbija), BiFlow Systems (Nemačka). U projektu aktivno učestvuju i spasilačke organizacije, kao što su Udruženje gorskih službi Bosne i Hercegovine, Gorska služba spašavanja Srbije i četiri vatrogasne kompanije različitih profila iz Gumpoldskirchen (Austrija), Postojna (Slovenija), Rijeka (Hrvatska) i Pavia (Italija), kao i eksperti u oblasti treninga vatrogasaca i upravljanja rizikom – IFR (Austrija).
 

0 COMMENTS