29th July, 2021 by Bit Alliance

STEAM oprema u školama širom BiH: Save the Children i R&S Sarajevo održali edukaciju za uposlenike 100 škola

Bit Alliance

 
Nastavnici 100 škola širom Bosne i Hercegovine su dobili jedinstvenu priliku za učešćem u nizu STEAM edukacija zahvaljujući projektu TABLA koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a provodi organizacija Save the Children uz podršku poslovnih partnera, konkretno kompanije R&S d.o.o. Sarajevo.
 
Edukacije su poslužile kao izvor znanja za prosvjetne radnike, pružile im inspiraciju i iskustvo iz prve ruke za primjenu STEAM opreme u svakodnevnoj nastavi. Edukacije su namijenjene nastavnicima osnovnih i srednjih škola a obuhvatale su program iz oblasti 3D printera, LEGO Education i Arduino setova.
 
Istraživanja su pokazala da je kombinacija učenja i igre moćno sredstvo za uključivanje učenika u nastavni proces. Kada su učenici angažovani, učenje postaje motivirajuće, nezaboravno i smislenije. STEAM edukacija pruža učenicima bolje i kvalitetnije obrazovanje i bolje ih priprema za tržište rada. Učesnici edukacija će zahvaljujući naučenom moći probuditi želju za učenjem kod svakog učenika i razvijati njihovo kritičko razmišjanje, istrajnost, motivisanost i odgovornost za rezultate svog rada. Program edukacija je kreiran u saradnji sa edukatorom koji je posvećen savremenom načinu obrazovanja.
 
STEAM – Obrazovanje 21. stoljeća
 
STEAM edukacija obuhvata učenje pet oblasti: prirodne nauke, informatika, inženjerstvo, umjetnost i matematika. Učenje se odvija na interdisciplinaran način koji ima svoju mjerljivu i jasnu primjenu. Za razliku od obrazovanja koje je podijeljeno na predmete, STEAM edukacija obuhvata rješavanje određenog problema koristeći znanja iz svih navedenih područja. Na taj način se želi postaći aktivno učenje i primjena naučenog, a ne samo skladištenje znanja u nekim “ladicama” za koje nismo sigurni da li će se ikada otvoriti.
 
Korištenje 3D printera u nastavi potiče razvoj dječije mašte ali pomaže i u dostizanju obrazovnih ciljeva kroz obradu raznih tema na kvalitetniji i jednostavniji način. Prednosti koje 3D štampa donosi učenicima su neprocjenjive. Osim što razvijaju inovacije i funkcionalne prototipove, učenici mogu izrađivati male serije kompleksnih komada, ili specijaliziranih alata, pomagala i zamjenskih dijelova.
 
LEGO Education je zasnovan na praktičnom pristupu učenju koji aktivno uključuje učenike u njihov vlastiti proces učenja. Čak i uz upute, djeca još uvijek mogu slobodno koristiti svoju maštu! Učenje je razigrano, zanimljivo i relevantno, dok istovremeno djeca razvijaju sposobnost kritičkog razmišljanja, komunikacije i vještina 21. stoljeća poput kodiranja i robotike.
 
U kombinaciji s LEGO Education, nastavnici su imali priliku informisati se o mogućnosti Arduino setova. Arduino Education je fokusiran na stvaranje nove generacije STEAM programa istovremeno podržavajući potrebe nastavnika i učenika tokom čitavog obrazovnog procesa. Nudi rješenja za učenje sa individualnim i grupnim pristupom.
 
Projekat TABLA
 
Potrebna uvođenja promjena u obrazovanje, novih praksi i metoda rada te novih pristupa podučavanju prepoznata je globalno, a razvijene zemlje svijeta već su potvrdile da će buduće potrebe ekonomije i tržišta rada zahtijevati značajno drugačije znanja, vještine i kompetencije.
 
Projekat općeg obrazovanja (TABLA) koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a provodi organizacija Save the Children, prepoznaje navedene potrebe te nudi okvir i podršku obrazovnim ustanovama. Uvođenje promjena i unapređenja u obrazovnoj praksi se ogleda kroz podršku u vidu uspostave stimulativnog okruženja za rad nastavnika i učenika u vidu nabavke i isporuke savremene opreme i nastavnih pomagala.
 
Zahvaljujući projektu TABLA, i kvalitetnoj ponudi STEAM proizvoda koje R&S ima u ponudi, 100 škola širom Bosne i Hercegovine ima mogućnost za bolje i kvalitetnije obrazovanje.
 
R&S d.o.o. Sarajevo je ovlašteni distributer za Arduino Education proizvode, a ovlašteni partner za prodaju LEGO Education i Ultimaker 3D printera. Više informacija o kompaniji R&S d.o.o. Sarajevo možete pronaći na web stranici: www.ris.ba.
 

 
Nastavnici 100 škola širom Bosne i Hercegovine su dobili jedinstvenu priliku za učešćem u nizu STEAM edukacija zahvaljujući projektu TABLA koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a provodi organizacija Save the Children uz podršku poslovnih partnera, konkretno kompanije R&S d.o.o. Sarajevo.
 
Edukacije su poslužile kao izvor znanja za prosvjetne radnike, pružile im inspiraciju i iskustvo iz prve ruke za primjenu STEAM opreme u svakodnevnoj nastavi. Edukacije su namijenjene nastavnicima osnovnih i srednjih škola a obuhvatale su program iz oblasti 3D printera, LEGO Education i Arduino setova.
 
Istraživanja su pokazala da je kombinacija učenja i igre moćno sredstvo za uključivanje učenika u nastavni proces. Kada su učenici angažovani, učenje postaje motivirajuće, nezaboravno i smislenije. STEAM edukacija pruža učenicima bolje i kvalitetnije obrazovanje i bolje ih priprema za tržište rada. Učesnici edukacija će zahvaljujući naučenom moći probuditi želju za učenjem kod svakog učenika i razvijati njihovo kritičko razmišjanje, istrajnost, motivisanost i odgovornost za rezultate svog rada. Program edukacija je kreiran u saradnji sa edukatorom koji je posvećen savremenom načinu obrazovanja.
 
STEAM – Obrazovanje 21. stoljeća
 
STEAM edukacija obuhvata učenje pet oblasti: prirodne nauke, informatika, inženjerstvo, umjetnost i matematika. Učenje se odvija na interdisciplinaran način koji ima svoju mjerljivu i jasnu primjenu. Za razliku od obrazovanja koje je podijeljeno na predmete, STEAM edukacija obuhvata rješavanje određenog problema koristeći znanja iz svih navedenih područja. Na taj način se želi postaći aktivno učenje i primjena naučenog, a ne samo skladištenje znanja u nekim “ladicama” za koje nismo sigurni da li će se ikada otvoriti.
 
Korištenje 3D printera u nastavi potiče razvoj dječije mašte ali pomaže i u dostizanju obrazovnih ciljeva kroz obradu raznih tema na kvalitetniji i jednostavniji način. Prednosti koje 3D štampa donosi učenicima su neprocjenjive. Osim što razvijaju inovacije i funkcionalne prototipove, učenici mogu izrađivati male serije kompleksnih komada, ili specijaliziranih alata, pomagala i zamjenskih dijelova.
 
LEGO Education je zasnovan na praktičnom pristupu učenju koji aktivno uključuje učenike u njihov vlastiti proces učenja. Čak i uz upute, djeca još uvijek mogu slobodno koristiti svoju maštu! Učenje je razigrano, zanimljivo i relevantno, dok istovremeno djeca razvijaju sposobnost kritičkog razmišljanja, komunikacije i vještina 21. stoljeća poput kodiranja i robotike.
 
U kombinaciji s LEGO Education, nastavnici su imali priliku informisati se o mogućnosti Arduino setova. Arduino Education je fokusiran na stvaranje nove generacije STEAM programa istovremeno podržavajući potrebe nastavnika i učenika tokom čitavog obrazovnog procesa. Nudi rješenja za učenje sa individualnim i grupnim pristupom.
 
Projekat TABLA
 
Potrebna uvođenja promjena u obrazovanje, novih praksi i metoda rada te novih pristupa podučavanju prepoznata je globalno, a razvijene zemlje svijeta već su potvrdile da će buduće potrebe ekonomije i tržišta rada zahtijevati značajno drugačije znanja, vještine i kompetencije.
 
Projekat općeg obrazovanja (TABLA) koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a provodi organizacija Save the Children, prepoznaje navedene potrebe te nudi okvir i podršku obrazovnim ustanovama. Uvođenje promjena i unapređenja u obrazovnoj praksi se ogleda kroz podršku u vidu uspostave stimulativnog okruženja za rad nastavnika i učenika u vidu nabavke i isporuke savremene opreme i nastavnih pomagala.
 
Zahvaljujući projektu TABLA, i kvalitetnoj ponudi STEAM proizvoda koje R&S ima u ponudi, 100 škola širom Bosne i Hercegovine ima mogućnost za bolje i kvalitetnije obrazovanje.
 
R&S d.o.o. Sarajevo je ovlašteni distributer za Arduino Education proizvode, a ovlašteni partner za prodaju LEGO Education i Ultimaker 3D printera. Više informacija o kompaniji R&S d.o.o. Sarajevo možete pronaći na web stranici: www.ris.ba.
 

0 COMMENTS