22nd April, 2021 by Bit Alliance

Simbiozom različitih sektora do novih domaćih rješenja na tržištu

Bit Alliance

 
Digitalizacija, povećano korištenje informacionih tehnologija i ekspanzija kompanija koja ove tehnologije koriste za rješavanje različitih izazova su doveli do kreiranja mnoštva digitalnih rješenja. Ovaj pozitivni trend je zaživio i u našoj državi gdje je dosta kompanija uključeno u rješavanje problema današnjice. Neki od izazova koji u posljednje vrijeme uzimaju dosta resursa su i izazovi pametnih gradova.
Smart City incijative polako zauzimaju primat u projektnim zadacima, novim saradnjama i uspješnim realizacijama, a sve češće imamo priliku vidjeti reorganizaciju sektora kompanija i/ili otvaranje novih sektora koji će se baviti pomenutim izazovima.
 
Kompanija Telemax d.o.o. iz Banja Luke svoje poslovanje započinje prije skoro dvadeset godina gdje se opredjeljuje za rad u polju elektroinstalacija jake i slabe struje. Povećanjem obima posla na projektima telekomunikacionih mreža kompanija otvara novi sektor telekomunikacija koji uspješno vrši instalaciju optičkih mreža na područiju cijele države. Sektor prodaje pametne LED rasvjete je prije nešto više od pet godina počeo da postavlja temelje za novi sektor koji će kreirati rješenja za pametne gradove budućnosti. City Gecko, brend pametnog urbanog mobilijara, prije dvije godine predstavlja svoja rješenja biznis partnerima, prijateljima i saradnicima kompanije Telemax d.o.o. te na taj način obilježava kreiranje novog sektora.
 
Ovaj novi sektor je drugačiji od ostatka kompanije jer se bavi proizvodnjom fizičkih rješenja – pametnih klupa i solarnih autobuskih stanica. Brend, osim što je novina za samu kompaniju, je novitet i za cjelokupno bosanskohercegovačko tržište jer je jedini koji proizvodi ovakav vid rješenja. Zahvaljujući želji za razvojem i projektima u lokalnim zajednicama preko 150 ljudi iz domaćih kompanija učestvuje u izradi City Gecko rješenja. Ovim proizvodima su vezane kompanije iz različitih privrednih sektora metalo-prerađivačkog, IT sektora, marketinga i elektroinstalacija što ga razlikuje od ostalih sličnih brendova.
 
Drago nam je što smo ovakva, svjetska, rješenja uspjeli kreirati koristeći domaće resurse, sopstvene ideje i stečeno znanje i iskustvo!“ ističu iz kompanije Telemax.
 
Osim povezivanja domaćih kompanija, City Gecko proizvodi su zadovoljili sve pravne okvire kako bi se plasirali kako na domaćem tako i na stranom tržištu. Dizajn rješenja i sam žig City Gecko su zaštićeni u Institutu za intelektualno vlasništvo BiH, a za pametne klupe je uveden CE znak.
 
Hardwerska rješenja su trenutno povezana City Gecko aplikacijom koja prikazuje zabilježena stanja senzora instaliranih u samim rješenjima. Osim toga, aplikacijom je omogućen udaljeni pristup kako bi se vršio svakodnevni monitoring rješenja i, po potrebi, mijenjao sadržaj na promotivnim displejima. Aplikacija je dizajnirana tako da postoji mogućnost nadogradnje i povezivanja sa drugim sistemima i rješenjima što predstavlja veliki potencijal za saradnju na nadolazećim projektima pametnih gradova.
 
Iskrena nam je želja biti dio incijativa koje rješavaju probleme pametnih gradova i zajednica koristeći domaće resurse jer svojim hardwerskim rješenjima možemo biti podrška za različite softwerske ideje i rješenja.“ ističu iz kompanije Telemax, odnosno brenda City Gecko.

 
Digitalizacija, povećano korištenje informacionih tehnologija i ekspanzija kompanija koja ove tehnologije koriste za rješavanje različitih izazova su doveli do kreiranja mnoštva digitalnih rješenja. Ovaj pozitivni trend je zaživio i u našoj državi gdje je dosta kompanija uključeno u rješavanje problema današnjice. Neki od izazova koji u posljednje vrijeme uzimaju dosta resursa su i izazovi pametnih gradova.
Smart City incijative polako zauzimaju primat u projektnim zadacima, novim saradnjama i uspješnim realizacijama, a sve češće imamo priliku vidjeti reorganizaciju sektora kompanija i/ili otvaranje novih sektora koji će se baviti pomenutim izazovima.
 
Kompanija Telemax d.o.o. iz Banja Luke svoje poslovanje započinje prije skoro dvadeset godina gdje se opredjeljuje za rad u polju elektroinstalacija jake i slabe struje. Povećanjem obima posla na projektima telekomunikacionih mreža kompanija otvara novi sektor telekomunikacija koji uspješno vrši instalaciju optičkih mreža na područiju cijele države. Sektor prodaje pametne LED rasvjete je prije nešto više od pet godina počeo da postavlja temelje za novi sektor koji će kreirati rješenja za pametne gradove budućnosti. City Gecko, brend pametnog urbanog mobilijara, prije dvije godine predstavlja svoja rješenja biznis partnerima, prijateljima i saradnicima kompanije Telemax d.o.o. te na taj način obilježava kreiranje novog sektora.
 
Ovaj novi sektor je drugačiji od ostatka kompanije jer se bavi proizvodnjom fizičkih rješenja – pametnih klupa i solarnih autobuskih stanica. Brend, osim što je novina za samu kompaniju, je novitet i za cjelokupno bosanskohercegovačko tržište jer je jedini koji proizvodi ovakav vid rješenja. Zahvaljujući želji za razvojem i projektima u lokalnim zajednicama preko 150 ljudi iz domaćih kompanija učestvuje u izradi City Gecko rješenja. Ovim proizvodima su vezane kompanije iz različitih privrednih sektora metalo-prerađivačkog, IT sektora, marketinga i elektroinstalacija što ga razlikuje od ostalih sličnih brendova.
 
Drago nam je što smo ovakva, svjetska, rješenja uspjeli kreirati koristeći domaće resurse, sopstvene ideje i stečeno znanje i iskustvo!“ ističu iz kompanije Telemax.
 
Osim povezivanja domaćih kompanija, City Gecko proizvodi su zadovoljili sve pravne okvire kako bi se plasirali kako na domaćem tako i na stranom tržištu. Dizajn rješenja i sam žig City Gecko su zaštićeni u Institutu za intelektualno vlasništvo BiH, a za pametne klupe je uveden CE znak.
 
Hardwerska rješenja su trenutno povezana City Gecko aplikacijom koja prikazuje zabilježena stanja senzora instaliranih u samim rješenjima. Osim toga, aplikacijom je omogućen udaljeni pristup kako bi se vršio svakodnevni monitoring rješenja i, po potrebi, mijenjao sadržaj na promotivnim displejima. Aplikacija je dizajnirana tako da postoji mogućnost nadogradnje i povezivanja sa drugim sistemima i rješenjima što predstavlja veliki potencijal za saradnju na nadolazećim projektima pametnih gradova.
 
Iskrena nam je želja biti dio incijativa koje rješavaju probleme pametnih gradova i zajednica koristeći domaće resurse jer svojim hardwerskim rješenjima možemo biti podrška za različite softwerske ideje i rješenja.“ ističu iz kompanije Telemax, odnosno brenda City Gecko.

0 COMMENTS