6th August, 2021 by Bit Alliance

Razmišljate o nabavci poslovnog programa? Obratite pažnju.

Bit Alliance

Kada je u pitanju nabavka softvera, iako se sa strane čini kao mala stvar, ona to zapravo nije. Prilikom odlučivanja o tome u koje ćete alate i tehnologije uložiti novac, potrebno je mnogo faktora uzeti u obzir i razmatranje. Na kraju dana, to nije zanemarljiv novac, jer danas IT i tehnološka ulaganja čine i do 6% budžeta kompanija. Zbog svega ovoga izuzetno je važno odlučiti se za određeni softver i pažljivo razmotriti koje benefite on donosi.
 
Naravno, svi uvijek postavljaju isto pitanje, kako donijeti tu famoznu odluku o tome za koji softver se odlučiti. Bez obzira na to da li želite da investirate u novi softver, ili želite da postojeći zamijenite nekim drugim, postoje stvari koje treba uzeti u obzir prije same nabavke.
 
Parametri za razmatranje pri nabavci novog softvera
 
Svima, bez izuzetaka, čime god da se bave, uvijek je važno da vide koliko će ih neka tehnologija koštati. Cijene su naravno sastavni dio svake poslovne odluke, ali to ne bi trebalo da bude jedini faktor koji uzimate u razmatranje. Cijena softvera nije uvijek u korelaciji sa njegovom vrijednosti i benefitima koje može donijeti firmi.
 
Kupovina softvera samo na osnovu toga što ima dugačku listu dodatnih funkcija nije uvijek ispravna odluka, jer se nerijetko mnoge od tih opcija ne odnose na vaše poslovanje, ili ih vaš način funkcionisanja ne može usvojiti u svakodnevnom radu. Kada razmišljate o cijeni, potrebno je odlučiti se za neki osnovni budžet, i naravno o nužnim karakteristikama koje softver treba da ima.
 
Na kraju dana, razmišljajte o softveru u pravcu razvoja u odnosu na to kako vaš posao raste. Ako softver nije u mogućnosti da isprati rast i nove potrebe, onda u svakom slučaju nije ni dugoročno isplativo rješenje. Sa takvim pristupom, može se desiti da otkrijete kako na prvi pogled jeftiniji softveri mogu da budu veoma skupi u poređenju sa drugima, kada je u pitanju njihova dugoročna isplativost.
 
Da li dobijate podršku u ispravljanju softverskih grešaka?
 
Svaki softver, bio on prost ili kompleksan, ima greške. Kakve su procedure kompanije koja je napravila softver u vezi podrške, ažuriranja i ispravki, to je sve nešto o čemu treba voditi računa. Treba unaprijed znati kako će se potencijalne greške rješavati. Jako je bitno da li će se kompanija baviti i problemima na koje samo vi u vašoj kompaniji naiđete, a ne samo oni koji su svojstveni većini korisnika.
 
Zato je bitno da unaprijed istražite usluge kompanije čiji softver želite da kupite i recenzije njihovih korisnika. Ovakav vid analize će vam omogućiti da vidite sa kojim su se problemima ti korisnici suočavali, kako su autori softvera na to reagovali, kao i koje su prednosti i mane korištenja alata.
 
Podrška može igrati važnu ulogu u tome da li će implementacija softvera biti uspješna za vas ili neuspješna. Ovo je naročito bitno ako nemate vaš IT tim, ili je on mali, a softver je složen. U takvoj situaciji, vjerovatno će biti potrebno da se oslonite na tim za podršku pri upotrebi softvera od strane kompanije koja ga je izradila.
 
Pomoć pri implementaciji
 
Gledajte da prilikom nabavke softvera odaberete rješenje koje će vaši zaposleni moći brzo i lako da usvoje. Takođe obratite pažnju na to da li tim za implementaciju ima dovoljno iskustva i da li u potpunosti razumije vaše potrebe.
 
Neuspjela implementacija u postojeći sistem funkcionisanja će negativno uticati na brzinu rada, zadovoljstvo zaposlenih i stopu usvajanja. Uspješnom implementacijom i adekvatnom obukom zaposlenih osiguraćete brže uvođenje softvera u svakodnevne radne zadatke.
 
Učestalost ažuriranja
 
Neprekidan rad na unapređenju softvera je nešto što je oličenje najboljih softverskih kompanija. Vrlo je bitno da budete upoznati prije kupovine programa sa učestalošću ažuriranja softvera. Imajte na umu da treba znati i da li ažuriranja utiču na funkcionisanje proizvoda, ili prilikom ažuriranja određeni dijelovi softvera ne rade, jer to može uticati na usporavanje poslovanja.
 
Prilikom ažuriranja, može doći do raznih problema koje ne možete sami riješiti. Zato je bitno imati direktan kontakt sa podrškom, odnosno određenu vrstu brige o klijentima, kako biste mogli ažurno i u skladu sa procedurama brzo da riješite problem.
 
Takođe, bitno je proveriti da li se ažuriranja programa dešavaju tako da uvijek budu usklađeni sa zakonodavstvom zemlje u kojoj poslujete. Sigurno je da ne želite da nabavite poslovni program koji u momentu neke bitne zakonske izmjene neće biti u stanju da se prilagodi promjenama.
 
Prilagodljivost softvera potrebama firme
 
Svaki softver koji nudi kao benefit prilagodljivost softvera je odličan ili bar tako deluje na papiru. Prilagođavanje je, međutim, kompromis koji je teško postići, ali je ipak moguće. Što je sistem više prilagodljiv, to znači da je kompleksniji, složeniji, sa mnogo više različitih funkcija, a to može značiti i veću cijenu od prosječne.
 
Jednostavnost takođe može imati svoju cijenu. Ako sagledate njegovu jednostavnost i manju prilagodljivost, to znači da je teže modifikovati ga u skladu sa vašim potrebama. Zbog toga će biti teže koristiti ga na način da on donosi efikasnost. Uvijek je najbolje sagledati zaposlene, kompleksnost posla, procese rada, softver i njegove mogućnosti, i pronaći optimalno rješenje koje će pomoći poboljšanju poslovanja.
 
Bezbjednost softvera
 
Današnje vrijeme, digitalna transformacija gotovo svih kompanija i period poslije COVID-19 krize, čine sajber prostor pomalo nesigurnim, jer su i oni koji zlonamjerno nešto žele da urade, to sada skloni da rade putem digitalnog prostora. Zato treba obratiti pažnju na to kako se kod softvera podaci prikupljaju, čuvaju, dijele, osiguravaju, jer je to danas presudan dio svakog alata i programa.
 
Usklađenost softvera i načina na koji on prikuplja i čuva podatke sa pravnom regulativom je najvažniji faktor, jer pravni okvir osigurava da kada kupite softver, on neće nauditi vašem poslovanju ili odati trećim licima nešto što se smatra poslovnom tajnom.
 
Digitalizacija i automatizacija poslovnih procesa
 
Nekada nije potrebno da softver radi kompleksne stvari umjesto nas. Potrebno je da nam pomogne u svakodnevnom radu, oko papirologije, računa, dokumentacije, faktura i drugih dokumenata sa kojima funkcionišemo. Takav softver će vas pripremiti za budućnost, jer će vam obezbijediti vrijeme koje vam je potrebno da se posvetite planiranju budućih koraka, strategija i aktivnosti. Poslovni program PANTHEON je baš takav alat, onaj koji automatizira svakodnevne radne aktivnosti i umjesto muke, čini ih pravim zadovoljstvom.
 
PANTHEON, osim što objedinjuje različite svakodnevne radne aktivnosti, omogućava vam korištenje dodatnih eServisa, osigurava manje grešaka prilikom rada sa dokumentima i pregledan rad sa svim dokumentima na jednom mjestu, ali i sigurnosnu kopiju odnosno backup u slučaju bilo kakvog kvara ili neželjenih situacija, da sve ostaje bezbijedno na udaljenoj arhivi. Zbog svega navedenog poslovni program PANTHEON u Bosni i Hercegovini izbor je blizu 3.500 malih, srednjih i velikih preduzeća.
 
Korisnici poslovnog programa PANTHEON imaju najbolje preduslove za sve uspješne korake digitalizacije poslovanja. Jedan od njih su implementacija PANTHEON digitalnih servisa odnosno usluga ePoslovanja.
 

Za sve PANTHEON korisnike postoji posebna ponuda za pakete implementacije eServisa do 31.8.2021. Za više informacija posjetite https://www.datalab.ba/go-digital/.

Kada je u pitanju nabavka softvera, iako se sa strane čini kao mala stvar, ona to zapravo nije. Prilikom odlučivanja o tome u koje ćete alate i tehnologije uložiti novac, potrebno je mnogo faktora uzeti u obzir i razmatranje. Na kraju dana, to nije zanemarljiv novac, jer danas IT i tehnološka ulaganja čine i do 6% budžeta kompanija. Zbog svega ovoga izuzetno je važno odlučiti se za određeni softver i pažljivo razmotriti koje benefite on donosi.
 
Naravno, svi uvijek postavljaju isto pitanje, kako donijeti tu famoznu odluku o tome za koji softver se odlučiti. Bez obzira na to da li želite da investirate u novi softver, ili želite da postojeći zamijenite nekim drugim, postoje stvari koje treba uzeti u obzir prije same nabavke.
 
Parametri za razmatranje pri nabavci novog softvera
 
Svima, bez izuzetaka, čime god da se bave, uvijek je važno da vide koliko će ih neka tehnologija koštati. Cijene su naravno sastavni dio svake poslovne odluke, ali to ne bi trebalo da bude jedini faktor koji uzimate u razmatranje. Cijena softvera nije uvijek u korelaciji sa njegovom vrijednosti i benefitima koje može donijeti firmi.
 
Kupovina softvera samo na osnovu toga što ima dugačku listu dodatnih funkcija nije uvijek ispravna odluka, jer se nerijetko mnoge od tih opcija ne odnose na vaše poslovanje, ili ih vaš način funkcionisanja ne može usvojiti u svakodnevnom radu. Kada razmišljate o cijeni, potrebno je odlučiti se za neki osnovni budžet, i naravno o nužnim karakteristikama koje softver treba da ima.
 
Na kraju dana, razmišljajte o softveru u pravcu razvoja u odnosu na to kako vaš posao raste. Ako softver nije u mogućnosti da isprati rast i nove potrebe, onda u svakom slučaju nije ni dugoročno isplativo rješenje. Sa takvim pristupom, može se desiti da otkrijete kako na prvi pogled jeftiniji softveri mogu da budu veoma skupi u poređenju sa drugima, kada je u pitanju njihova dugoročna isplativost.
 
Da li dobijate podršku u ispravljanju softverskih grešaka?
 
Svaki softver, bio on prost ili kompleksan, ima greške. Kakve su procedure kompanije koja je napravila softver u vezi podrške, ažuriranja i ispravki, to je sve nešto o čemu treba voditi računa. Treba unaprijed znati kako će se potencijalne greške rješavati. Jako je bitno da li će se kompanija baviti i problemima na koje samo vi u vašoj kompaniji naiđete, a ne samo oni koji su svojstveni većini korisnika.
 
Zato je bitno da unaprijed istražite usluge kompanije čiji softver želite da kupite i recenzije njihovih korisnika. Ovakav vid analize će vam omogućiti da vidite sa kojim su se problemima ti korisnici suočavali, kako su autori softvera na to reagovali, kao i koje su prednosti i mane korištenja alata.
 
Podrška može igrati važnu ulogu u tome da li će implementacija softvera biti uspješna za vas ili neuspješna. Ovo je naročito bitno ako nemate vaš IT tim, ili je on mali, a softver je složen. U takvoj situaciji, vjerovatno će biti potrebno da se oslonite na tim za podršku pri upotrebi softvera od strane kompanije koja ga je izradila.
 
Pomoć pri implementaciji
 
Gledajte da prilikom nabavke softvera odaberete rješenje koje će vaši zaposleni moći brzo i lako da usvoje. Takođe obratite pažnju na to da li tim za implementaciju ima dovoljno iskustva i da li u potpunosti razumije vaše potrebe.
 
Neuspjela implementacija u postojeći sistem funkcionisanja će negativno uticati na brzinu rada, zadovoljstvo zaposlenih i stopu usvajanja. Uspješnom implementacijom i adekvatnom obukom zaposlenih osiguraćete brže uvođenje softvera u svakodnevne radne zadatke.
 
Učestalost ažuriranja
 
Neprekidan rad na unapređenju softvera je nešto što je oličenje najboljih softverskih kompanija. Vrlo je bitno da budete upoznati prije kupovine programa sa učestalošću ažuriranja softvera. Imajte na umu da treba znati i da li ažuriranja utiču na funkcionisanje proizvoda, ili prilikom ažuriranja određeni dijelovi softvera ne rade, jer to može uticati na usporavanje poslovanja.
 
Prilikom ažuriranja, može doći do raznih problema koje ne možete sami riješiti. Zato je bitno imati direktan kontakt sa podrškom, odnosno određenu vrstu brige o klijentima, kako biste mogli ažurno i u skladu sa procedurama brzo da riješite problem.
 
Takođe, bitno je proveriti da li se ažuriranja programa dešavaju tako da uvijek budu usklađeni sa zakonodavstvom zemlje u kojoj poslujete. Sigurno je da ne želite da nabavite poslovni program koji u momentu neke bitne zakonske izmjene neće biti u stanju da se prilagodi promjenama.
 
Prilagodljivost softvera potrebama firme
 
Svaki softver koji nudi kao benefit prilagodljivost softvera je odličan ili bar tako deluje na papiru. Prilagođavanje je, međutim, kompromis koji je teško postići, ali je ipak moguće. Što je sistem više prilagodljiv, to znači da je kompleksniji, složeniji, sa mnogo više različitih funkcija, a to može značiti i veću cijenu od prosječne.
 
Jednostavnost takođe može imati svoju cijenu. Ako sagledate njegovu jednostavnost i manju prilagodljivost, to znači da je teže modifikovati ga u skladu sa vašim potrebama. Zbog toga će biti teže koristiti ga na način da on donosi efikasnost. Uvijek je najbolje sagledati zaposlene, kompleksnost posla, procese rada, softver i njegove mogućnosti, i pronaći optimalno rješenje koje će pomoći poboljšanju poslovanja.
 
Bezbjednost softvera
 
Današnje vrijeme, digitalna transformacija gotovo svih kompanija i period poslije COVID-19 krize, čine sajber prostor pomalo nesigurnim, jer su i oni koji zlonamjerno nešto žele da urade, to sada skloni da rade putem digitalnog prostora. Zato treba obratiti pažnju na to kako se kod softvera podaci prikupljaju, čuvaju, dijele, osiguravaju, jer je to danas presudan dio svakog alata i programa.
 
Usklađenost softvera i načina na koji on prikuplja i čuva podatke sa pravnom regulativom je najvažniji faktor, jer pravni okvir osigurava da kada kupite softver, on neće nauditi vašem poslovanju ili odati trećim licima nešto što se smatra poslovnom tajnom.
 
Digitalizacija i automatizacija poslovnih procesa
 
Nekada nije potrebno da softver radi kompleksne stvari umjesto nas. Potrebno je da nam pomogne u svakodnevnom radu, oko papirologije, računa, dokumentacije, faktura i drugih dokumenata sa kojima funkcionišemo. Takav softver će vas pripremiti za budućnost, jer će vam obezbijediti vrijeme koje vam je potrebno da se posvetite planiranju budućih koraka, strategija i aktivnosti. Poslovni program PANTHEON je baš takav alat, onaj koji automatizira svakodnevne radne aktivnosti i umjesto muke, čini ih pravim zadovoljstvom.
 
PANTHEON, osim što objedinjuje različite svakodnevne radne aktivnosti, omogućava vam korištenje dodatnih eServisa, osigurava manje grešaka prilikom rada sa dokumentima i pregledan rad sa svim dokumentima na jednom mjestu, ali i sigurnosnu kopiju odnosno backup u slučaju bilo kakvog kvara ili neželjenih situacija, da sve ostaje bezbijedno na udaljenoj arhivi. Zbog svega navedenog poslovni program PANTHEON u Bosni i Hercegovini izbor je blizu 3.500 malih, srednjih i velikih preduzeća.
 
Korisnici poslovnog programa PANTHEON imaju najbolje preduslove za sve uspješne korake digitalizacije poslovanja. Jedan od njih su implementacija PANTHEON digitalnih servisa odnosno usluga ePoslovanja.
 

Za sve PANTHEON korisnike postoji posebna ponuda za pakete implementacije eServisa do 31.8.2021. Za više informacija posjetite https://www.datalab.ba/go-digital/.

0 COMMENTS