20th May, 2021 by Bit Alliance

Kompanija TeleGroup učesnik projekta Banja Luka – Grad budućnosti

Bit Alliance

 
Projekat kompanije TeleGroup Banja Luka izabran je kao jedan od 10 najboljih u okviru „Inovacionog izazova – Banja Luka – grad budućnosti“ i ima za cilj da podigne nivo bezbednosti saobraćaja u gradu na Vrbasu, primenom inteligentnog transportnog sistema (ITS) koji u realnom vremenu detektuje opasnosti na putevima.
 
Inovacioni izazov su udruženo pokrenuli UNDP, Grad Banja Luka i Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske. Od ukupno 58 prijava, ovih 10 najboljih projekata predstavljaju prvi korak u izgradnji Banja Luke kao istinskog grada budućnosti. Za realizaciju projekata izdvojeno je 500.000 KM, a implementacija TeleGroup ITS projekta završena je u januaru 2021. godine.
 
Ovaj ITS sistem preko senzora prikuplja podatke sa ključnih saobraćajnica u gradu i na taj način detektuje sneg i led na kolovozu i trotoarima u najranijoj fazi i automatski alarmira komunalne ekipe za održavanje puteva.
 
Implementacijom senzorske logike za detekciju uslova na kolovozu, u realnom vremenu se može dobiti informacija o potencijalnim opasnostima, te blagovremeno reagovati i smanjiti rizik po bezbjednost i zdravlje učesnika u saobraćaju, pri tome svodeći na minimum vjerovatnoću lažnog alarmiranja nadležnih službi“, istakao je Georgije Mihajlović, Zamenik direktora i direktor prodaje TeleGroup-a Banja Luka.
 
Uprava grada na ovaj način dobila je vredan alat za unapređenje sigurnosti putne infrastrukture i smanjenje broja incidentnih situacija koje moraju da se rešavaju sudskim sporovima i saniraju iz budžeta grada.
 
Georgije Mihajlović stanovišta je da tehnologija ne treba da zameni čoveka u potpunosti, već je ona alat koji pomaže ljudima da lakše i efikasnije obavljaju svoje poslove. S tim na umu, ističe da ova projektna inicijativa ima za cilj potpuno iskorišćenje tehnologije kako bi se povećala efektivnost ljudskih i materijalnih resursa koji su angažovani na poslovima održavanja bezbednosti u saobraćaju, kao i povećanje maksimalne efikasnosti na kritičnim deonicama u vremenski bitnim intervalima.
 
Kompanija TeleGroup je jedna od vodećih tehnoloških kompanija specijalizovana za razvoj i implementaciju poslovnih IT i IoT sistema i izgradnju IT, telekomunikacione i elektroenergetske infrastrukture.

 
Projekat kompanije TeleGroup Banja Luka izabran je kao jedan od 10 najboljih u okviru „Inovacionog izazova – Banja Luka – grad budućnosti“ i ima za cilj da podigne nivo bezbednosti saobraćaja u gradu na Vrbasu, primenom inteligentnog transportnog sistema (ITS) koji u realnom vremenu detektuje opasnosti na putevima.
 
Inovacioni izazov su udruženo pokrenuli UNDP, Grad Banja Luka i Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske. Od ukupno 58 prijava, ovih 10 najboljih projekata predstavljaju prvi korak u izgradnji Banja Luke kao istinskog grada budućnosti. Za realizaciju projekata izdvojeno je 500.000 KM, a implementacija TeleGroup ITS projekta završena je u januaru 2021. godine.
 
Ovaj ITS sistem preko senzora prikuplja podatke sa ključnih saobraćajnica u gradu i na taj način detektuje sneg i led na kolovozu i trotoarima u najranijoj fazi i automatski alarmira komunalne ekipe za održavanje puteva.
 
Implementacijom senzorske logike za detekciju uslova na kolovozu, u realnom vremenu se može dobiti informacija o potencijalnim opasnostima, te blagovremeno reagovati i smanjiti rizik po bezbjednost i zdravlje učesnika u saobraćaju, pri tome svodeći na minimum vjerovatnoću lažnog alarmiranja nadležnih službi“, istakao je Georgije Mihajlović, Zamenik direktora i direktor prodaje TeleGroup-a Banja Luka.
 
Uprava grada na ovaj način dobila je vredan alat za unapređenje sigurnosti putne infrastrukture i smanjenje broja incidentnih situacija koje moraju da se rešavaju sudskim sporovima i saniraju iz budžeta grada.
 
Georgije Mihajlović stanovišta je da tehnologija ne treba da zameni čoveka u potpunosti, već je ona alat koji pomaže ljudima da lakše i efikasnije obavljaju svoje poslove. S tim na umu, ističe da ova projektna inicijativa ima za cilj potpuno iskorišćenje tehnologije kako bi se povećala efektivnost ljudskih i materijalnih resursa koji su angažovani na poslovima održavanja bezbednosti u saobraćaju, kao i povećanje maksimalne efikasnosti na kritičnim deonicama u vremenski bitnim intervalima.
 
Kompanija TeleGroup je jedna od vodećih tehnoloških kompanija specijalizovana za razvoj i implementaciju poslovnih IT i IoT sistema i izgradnju IT, telekomunikacione i elektroenergetske infrastrukture.

0 COMMENTS