20th February, 2024 by Bit Alliance

Klika Learning & Development: Znanje u službi razvoja

Bit Alliance

Klika Learning & Development: Znanje u službi razvoja

Razgovarao: Arnel Šarić, Community Manager

 

„Dok si živ(a), učiš“ je izreka koja poprima puni smisao u eri modernog obrazovanja koje je nelinearno u odnosu na prijašnje. Formalno obrazovanje danas predstavlja bazu koja se dodatno nadograđuje, ponajviše u sferi profesionalnih edukacija. Klika je prepoznala izniman značaj profesionalne edukacije, te je 2022. godine pokrenut Klika Learning & Development program. O ovoj platformi, njenom značaju i planovima razgovarali smo sa Zlatanom Jovanovićem koji je kao Klikin Learning & Development Associate ispratio cijeli proces izgradnje ove edukativne platforme.  

 

Opiši nam ukratko ideju Klikinog Learning & Development programa. Koji je glavni cilj ove platforme? 

 

Različiti oblici razmjene znanja oduvijek su bili jako važan dio života u Kliki. Možete računati na to da ćete od kolega i kolegica naići na podršku za bilo koju vrstu učenja. To je nešto u šta sam se i sam uvjerio u prvim mjesecima moga rada u kompaniji. Svi ljudi su bili izuzetno susretljivi i nesebični u dijeljenju znanja i informacija i jako brzo sam se prilagodio. Sa velikim rastom kompanije koji se dogodio u protekle dvije godine, prirodno se pojavila potreba za uvođenjem procesa koji će omogućiti da kompanija funkcionira i sa puno većim brojem uposlenih. Klika Learning & Development program nastoji ostati vjeran izvornoj ideji o važnosti učenje u Kliki, uz sve izazove koje nosi skaliranje takvog aspekta kulture na jednu rastuću zajednicu. Cilj ovog sveobuhvatnog obrazovnog sistema unutar kompanije je da pomogne uposlenicima da se razvijaju i napreduju u svim oblastima vezanim za njihov uspjeh na radnom mjestu.

 

Koji su bili najveći izazovi prilikom konstruisanja osnove za nešto što treba da zadovolji izuzetno širok spektar znanja i zanimanja? 

 

Uspostavljanje bilo kojeg novog procesa u rastućoj organizaciji je kompleksan zadatak. Što je proces sveobuhvatniji, to je izazov veći. Klika Learning & Development obuhvata sve uposlenike u firmi koji imaju jako širok spektar znanja i zanimanja. Potrebno je napraviti program koji će biti dovoljno kompleksan da odgovara potrebama ljudi različitih profila, a dovoljno robusan za efikasnu implementaciju i dugoročnu održivost. Postizanje tog balansa je bio glavni izazov.

Konstrukciji Klika Learning & Developmenta smo pristupili veoma temeljito. Prvo smo napravili sveobuhvatno istraživanje unutar kompanije koje je imalo za cilj da putem kvantitativnih i kvalitativnih metoda prikupi informacije o potrebama svih uposlenika. Također smo mapirali sve postojeće dobre prakse kako bismo ih mogli u manje ili više izmijenjenim obliku inkorporirati u L&D. Uslijedilo je implementiranje programa u fazama praćeno stalnom evaluacijom i prikupljanjem povratnih informacija što traje i danas.

 

Learning & Development program čine tri osnovna područja djelovanja: Technology Experts, 360 Professionals i Wellbeing. Koja znanja i vještine pokrivaju ova područja?  

 

Technology Experts je oblast koja adresira primarne vještine vezane za izvođenje samog posla. To su one vještine na koje najprije pomislimo kada želimo definirati, primjera radi, šta je to što radi jedan inžinjer, odnosno inžinjerka. Bilo da se radi o Mobile svijetu, Cloud aplikacijama ili Embedded sistemima, kroz ovu oblast nastojimo ponuditi resurse potrebne da ljudi unaprijede znanja i vještine koje im omogućuju da budu stručnjaci u svom poslu.

 

360 Professionals oblast pokriva sve one vještine koje, uz tehničke, dodatno pospješuju obavljanje samog posla. One se često nazivaju i soft vještine ili međuljudske vještine. Kroz ovu oblast nastojimo adresirati sve ono što će ljudima u Kliki pomoći u izazovima poput organizacije samog posla, odnosa sa kolegama i klijentima, upravljanja timovima i slično.

 

Wellbeing oblast adresira mentalno zdravlje na radnom mjestu. Ova tema je u proteklom periodu, podstaknuto svim dešavanjima vezanim za pandemiju, u poslovnom kontekstu konačno dobila zasluženu pažnju. Klika je ovo prepoznala i odlučili smo posvetiti čitav jedan dio našeg Learning & Development programa adresiranju izazova vezanih za mentalno zdravlje.

 

Kroz sve tri ove oblasti kontinuirano implementiramo različite inicijative u različitim modalitetima kako bismo odgovorili na potrebe uposlenika Klike.

 

Iznimno važan aspekt L&D programa je Klika Heroes inicijativa koja gradi i identificira Klikine stručnjake koji postaju izvori znanja za ostale kolegice i kolege. Kako je ova inicijativa koncipirana i koji su uvjeti da se stekne herojska titula? 

 

Klika Heroes je inicijativa kroz koju su naši inžinjeri uz podršku L&D odjela uspostavili program mentorstva koji ima za cilj podići nivo stručnog znanja u Kliki kroz povezivanje mentora i mentija. Čitav ovaj proces je jedinstven po tome što podjednako nudi razvoj i učenje za one koji mentorišu i one koji su mentorisani. Obje uloge sa sobom nose određene odgovornosti i zaduženja. Svi uposlenici koji žele biti dio ovog programa slobodno se mogu prijaviti. Sve što je potrebno je da se upoznaju sa nekoliko različitih modaliteta izvođenja mentorstva i odaberu koji je za njih najkorisniji.

 

U novembru i decembru počelo je održavanje sesija unutar L&D programa. Kakve su bile inicijalne reakcije učesnica i učesnika, koja radionica je izazvala posebnu pažnju? 

 

Ponosni smo što možemo reći da su reakcije do sada bile zaista jako dobre. Velika zainteresiranost govori u prilog tome. Radionice zatvorenog tipa koje su bile organizirane za ograničen broj ljudi, zbog velikog interesovanja smo održavali više puta. Takav je slučaj bio sa radionicama javnog nastupa koje su provodili naši Ivor Tokić i Hatidža Hadžimuhamedović u Klika hubovima u Banja Luci i Sarajevu. Imali smo izuzetnu posjećenost i na sesijama otvorenog tipa koje su bile namijenjene čitavoj firmi poput one koju je održala Employee Experience Manager Ana Perić na temu stresa na radnom mjestu.

 

Jačanje liderskih sposobnosti uposlenih na lead pozicijama je posebna oblast koja se tematizira u sklopu Klika Leadership Academy. Koji je zadatak ove akademije?

 

Klika Leadership Academy je naš specijalizirani edukacijski program koji u fokusu ima naše kolegice i kolege na lead pozicijama. Za cilj ima da olakša tranziciju onim uposlenicima koji su tek preuzeli lead pozicije, te da osnaži one koji su već na tim pozicijama. Sveukupno se radi o jačanju seta vještina koje možemo označiti skupnim terminom „liderske sposobnosti“. Radi se o trogodišnjem programu sa brojnim aktivnostima kojem smo posvetili jako puno vremena i resursa.

 

Iako su postavljene čvrste osnove, za vjerovati je da će L&D program biti unaprijeđen u skladu sa potrebama i znanjima uposlenika. Da li će se to dešavati periodično i na kojim osnovama? 

 

Potrebe uposlenika se mijenjaju i evoluiraju, a mi nastojimo da to sve ispratimo sadržajima. Program kontinuirano revidiramo i dorađujemo prema rezultatima evaluacija i na osnovu povratnih informacija svih korisnika programa. Trudimo se da komunikacija bude dvosmjerna, odnosno kontinuirano prikupljamo mišljenja. Program je dobar onoliko koliko je koristan njegovim primarnim korisnicima.

 

Iako je L&D in-house program, da li postoje poveznice sa resursima poput eksternih predavača ili ideje odlaska na edukativne konferencije u organizaciji trećih lica?  

 

Postoji velika količina in-house znanja i ekspertize iz različitih oblasti koje itekako koristimo i na kojem zasnivamo sve navedene inicijative. Pored toga koristimo i značajan broj vanjskih resursa. Tu su gostujući predavači i agencije koji učestvuju u nekim od naših dosadašnjih i tekućih inicijativa, a planirano je njihovo učešće i u budućim aktivnostima. Uz sve to redovno podržavamo odlazak naših uposlenika na konferencije i edukacije van kompanije. Važno je spomenuti da već dugo redovno surađujemo i sa brojnim fakultetima. Iako je dijeljenje znanja unutar kompanije temelj, bitno je dovesti i vanjsku ekspertizu kako bi se ono dodatno obogatilo i ojačalo.

 

Treba imati na umu i to da se L&D program ne održava u vakuumu. U kompaniji se dešava puno toga. Sam ovaj magazin je još jedan od pokazatelja da je Klika kompanija koja je otvorena prema industriji.

 

Iako je specifičnost L&D programa u tome da je kreiran kao platforma za uposlene, da li postoji mogućnost da se neki od njegovih aspekata kreiraju i u skladu sa potrebama onih koji se upoznaju sa IT sektorom kroz program Klika Prakse? 

 

Klika Praksa je u osnovi aktivnost učenja i razvoja koja se temelji na iskustvu rada iz prve ruke. Polaznici rade na kreiranju projekta uz blisku suradnju sa stručnjacima iz Klike. Trenutno je u toku priprema naredne iteracije Prakse, te je planiramo dodatno obogatiti aktivnostima iz našeg L&D programa.

 

Na šta se L&D program fokusirao tokom 2023. godine? 

 

U 2023. godini nastavili smo sa održavanjem radionica i sesija u sklopu tri oblasti programa koje smo spomenuli. Održali smo već nekoliko 360 Professionals i Wellbeing radionica, a u pripremi su Technology Experts radionice, te brojne druge aktivnosti. Klika Heroes inicijativa ima sve više korisnika i nastavlja da se provodi i ove godine. I naša Klika Leadership Academy je u punom zamahu, već smo održali uvodne module i aktivnosti, a više detalja o tome ćemo podijeliti u narednim brojevima magazina. Za sve ove aktivnosti radimo redovne evaluacije, pratimo, dorađujemo. Pred nama je još puno posla, ali godina je počela sjajno.

Klika Learning & Development: Znanje u službi razvoja

Razgovarao: Arnel Šarić, Community Manager

 

„Dok si živ(a), učiš“ je izreka koja poprima puni smisao u eri modernog obrazovanja koje je nelinearno u odnosu na prijašnje. Formalno obrazovanje danas predstavlja bazu koja se dodatno nadograđuje, ponajviše u sferi profesionalnih edukacija. Klika je prepoznala izniman značaj profesionalne edukacije, te je 2022. godine pokrenut Klika Learning & Development program. O ovoj platformi, njenom značaju i planovima razgovarali smo sa Zlatanom Jovanovićem koji je kao Klikin Learning & Development Associate ispratio cijeli proces izgradnje ove edukativne platforme.  

 

Opiši nam ukratko ideju Klikinog Learning & Development programa. Koji je glavni cilj ove platforme? 

 

Različiti oblici razmjene znanja oduvijek su bili jako važan dio života u Kliki. Možete računati na to da ćete od kolega i kolegica naići na podršku za bilo koju vrstu učenja. To je nešto u šta sam se i sam uvjerio u prvim mjesecima moga rada u kompaniji. Svi ljudi su bili izuzetno susretljivi i nesebični u dijeljenju znanja i informacija i jako brzo sam se prilagodio. Sa velikim rastom kompanije koji se dogodio u protekle dvije godine, prirodno se pojavila potreba za uvođenjem procesa koji će omogućiti da kompanija funkcionira i sa puno većim brojem uposlenih. Klika Learning & Development program nastoji ostati vjeran izvornoj ideji o važnosti učenje u Kliki, uz sve izazove koje nosi skaliranje takvog aspekta kulture na jednu rastuću zajednicu. Cilj ovog sveobuhvatnog obrazovnog sistema unutar kompanije je da pomogne uposlenicima da se razvijaju i napreduju u svim oblastima vezanim za njihov uspjeh na radnom mjestu.

 

Koji su bili najveći izazovi prilikom konstruisanja osnove za nešto što treba da zadovolji izuzetno širok spektar znanja i zanimanja? 

 

Uspostavljanje bilo kojeg novog procesa u rastućoj organizaciji je kompleksan zadatak. Što je proces sveobuhvatniji, to je izazov veći. Klika Learning & Development obuhvata sve uposlenike u firmi koji imaju jako širok spektar znanja i zanimanja. Potrebno je napraviti program koji će biti dovoljno kompleksan da odgovara potrebama ljudi različitih profila, a dovoljno robusan za efikasnu implementaciju i dugoročnu održivost. Postizanje tog balansa je bio glavni izazov.

Konstrukciji Klika Learning & Developmenta smo pristupili veoma temeljito. Prvo smo napravili sveobuhvatno istraživanje unutar kompanije koje je imalo za cilj da putem kvantitativnih i kvalitativnih metoda prikupi informacije o potrebama svih uposlenika. Također smo mapirali sve postojeće dobre prakse kako bismo ih mogli u manje ili više izmijenjenim obliku inkorporirati u L&D. Uslijedilo je implementiranje programa u fazama praćeno stalnom evaluacijom i prikupljanjem povratnih informacija što traje i danas.

 

Learning & Development program čine tri osnovna područja djelovanja: Technology Experts, 360 Professionals i Wellbeing. Koja znanja i vještine pokrivaju ova područja?  

 

Technology Experts je oblast koja adresira primarne vještine vezane za izvođenje samog posla. To su one vještine na koje najprije pomislimo kada želimo definirati, primjera radi, šta je to što radi jedan inžinjer, odnosno inžinjerka. Bilo da se radi o Mobile svijetu, Cloud aplikacijama ili Embedded sistemima, kroz ovu oblast nastojimo ponuditi resurse potrebne da ljudi unaprijede znanja i vještine koje im omogućuju da budu stručnjaci u svom poslu.

 

360 Professionals oblast pokriva sve one vještine koje, uz tehničke, dodatno pospješuju obavljanje samog posla. One se često nazivaju i soft vještine ili međuljudske vještine. Kroz ovu oblast nastojimo adresirati sve ono što će ljudima u Kliki pomoći u izazovima poput organizacije samog posla, odnosa sa kolegama i klijentima, upravljanja timovima i slično.

 

Wellbeing oblast adresira mentalno zdravlje na radnom mjestu. Ova tema je u proteklom periodu, podstaknuto svim dešavanjima vezanim za pandemiju, u poslovnom kontekstu konačno dobila zasluženu pažnju. Klika je ovo prepoznala i odlučili smo posvetiti čitav jedan dio našeg Learning & Development programa adresiranju izazova vezanih za mentalno zdravlje.

 

Kroz sve tri ove oblasti kontinuirano implementiramo različite inicijative u različitim modalitetima kako bismo odgovorili na potrebe uposlenika Klike.

 

Iznimno važan aspekt L&D programa je Klika Heroes inicijativa koja gradi i identificira Klikine stručnjake koji postaju izvori znanja za ostale kolegice i kolege. Kako je ova inicijativa koncipirana i koji su uvjeti da se stekne herojska titula? 

 

Klika Heroes je inicijativa kroz koju su naši inžinjeri uz podršku L&D odjela uspostavili program mentorstva koji ima za cilj podići nivo stručnog znanja u Kliki kroz povezivanje mentora i mentija. Čitav ovaj proces je jedinstven po tome što podjednako nudi razvoj i učenje za one koji mentorišu i one koji su mentorisani. Obje uloge sa sobom nose određene odgovornosti i zaduženja. Svi uposlenici koji žele biti dio ovog programa slobodno se mogu prijaviti. Sve što je potrebno je da se upoznaju sa nekoliko različitih modaliteta izvođenja mentorstva i odaberu koji je za njih najkorisniji.

 

U novembru i decembru počelo je održavanje sesija unutar L&D programa. Kakve su bile inicijalne reakcije učesnica i učesnika, koja radionica je izazvala posebnu pažnju? 

 

Ponosni smo što možemo reći da su reakcije do sada bile zaista jako dobre. Velika zainteresiranost govori u prilog tome. Radionice zatvorenog tipa koje su bile organizirane za ograničen broj ljudi, zbog velikog interesovanja smo održavali više puta. Takav je slučaj bio sa radionicama javnog nastupa koje su provodili naši Ivor Tokić i Hatidža Hadžimuhamedović u Klika hubovima u Banja Luci i Sarajevu. Imali smo izuzetnu posjećenost i na sesijama otvorenog tipa koje su bile namijenjene čitavoj firmi poput one koju je održala Employee Experience Manager Ana Perić na temu stresa na radnom mjestu.

 

Jačanje liderskih sposobnosti uposlenih na lead pozicijama je posebna oblast koja se tematizira u sklopu Klika Leadership Academy. Koji je zadatak ove akademije?

 

Klika Leadership Academy je naš specijalizirani edukacijski program koji u fokusu ima naše kolegice i kolege na lead pozicijama. Za cilj ima da olakša tranziciju onim uposlenicima koji su tek preuzeli lead pozicije, te da osnaži one koji su već na tim pozicijama. Sveukupno se radi o jačanju seta vještina koje možemo označiti skupnim terminom „liderske sposobnosti“. Radi se o trogodišnjem programu sa brojnim aktivnostima kojem smo posvetili jako puno vremena i resursa.

 

Iako su postavljene čvrste osnove, za vjerovati je da će L&D program biti unaprijeđen u skladu sa potrebama i znanjima uposlenika. Da li će se to dešavati periodično i na kojim osnovama? 

 

Potrebe uposlenika se mijenjaju i evoluiraju, a mi nastojimo da to sve ispratimo sadržajima. Program kontinuirano revidiramo i dorađujemo prema rezultatima evaluacija i na osnovu povratnih informacija svih korisnika programa. Trudimo se da komunikacija bude dvosmjerna, odnosno kontinuirano prikupljamo mišljenja. Program je dobar onoliko koliko je koristan njegovim primarnim korisnicima.

 

Iako je L&D in-house program, da li postoje poveznice sa resursima poput eksternih predavača ili ideje odlaska na edukativne konferencije u organizaciji trećih lica?  

 

Postoji velika količina in-house znanja i ekspertize iz različitih oblasti koje itekako koristimo i na kojem zasnivamo sve navedene inicijative. Pored toga koristimo i značajan broj vanjskih resursa. Tu su gostujući predavači i agencije koji učestvuju u nekim od naših dosadašnjih i tekućih inicijativa, a planirano je njihovo učešće i u budućim aktivnostima. Uz sve to redovno podržavamo odlazak naših uposlenika na konferencije i edukacije van kompanije. Važno je spomenuti da već dugo redovno surađujemo i sa brojnim fakultetima. Iako je dijeljenje znanja unutar kompanije temelj, bitno je dovesti i vanjsku ekspertizu kako bi se ono dodatno obogatilo i ojačalo.

 

Treba imati na umu i to da se L&D program ne održava u vakuumu. U kompaniji se dešava puno toga. Sam ovaj magazin je još jedan od pokazatelja da je Klika kompanija koja je otvorena prema industriji.

 

Iako je specifičnost L&D programa u tome da je kreiran kao platforma za uposlene, da li postoji mogućnost da se neki od njegovih aspekata kreiraju i u skladu sa potrebama onih koji se upoznaju sa IT sektorom kroz program Klika Prakse? 

 

Klika Praksa je u osnovi aktivnost učenja i razvoja koja se temelji na iskustvu rada iz prve ruke. Polaznici rade na kreiranju projekta uz blisku suradnju sa stručnjacima iz Klike. Trenutno je u toku priprema naredne iteracije Prakse, te je planiramo dodatno obogatiti aktivnostima iz našeg L&D programa.

 

Na šta se L&D program fokusirao tokom 2023. godine? 

 

U 2023. godini nastavili smo sa održavanjem radionica i sesija u sklopu tri oblasti programa koje smo spomenuli. Održali smo već nekoliko 360 Professionals i Wellbeing radionica, a u pripremi su Technology Experts radionice, te brojne druge aktivnosti. Klika Heroes inicijativa ima sve više korisnika i nastavlja da se provodi i ove godine. I naša Klika Leadership Academy je u punom zamahu, već smo održali uvodne module i aktivnosti, a više detalja o tome ćemo podijeliti u narednim brojevima magazina. Za sve ove aktivnosti radimo redovne evaluacije, pratimo, dorađujemo. Pred nama je još puno posla, ali godina je počela sjajno.

0 COMMENTS