5th April, 2024 by Bit Alliance

Jedan alat kao čuvar svih podataka: Power BI

Bit Alliance

Jedan alat kao čuvar svih podataka: Power BI

Jasmin Ahmetspahić, Lead Program Manager

 

Microsoft Power BI je alat za poslovnu inteligenciju i vizualizaciju podataka koji pomaže pretvoriti podatke iz različitih izvora u interaktivne nadzorne ploče i konkretne izvještaje poslovne inteligencije. Radi na principu prikupljanja podataka iz niza dostupnih izvora, te omogućava da brzo i jednostavno razumijete šta se trenutno dešava sa vašim biznisom, u kojoj fazi se nalaze različiti poslovni procesi, kao i da jasnije sagledate pređašnji uspeh i mapirate eventualne trendove koje možete da iskoristite za postavljanje novih poslovnih strategija.

 

Uz Microsoftov softver za poslovnu inteligenciju Power BI, Authority Partners ima neprocjenjiv alat koji poboljšava procese i efikasnost naših svakodnevnih aktivnosti kako bismo svojim klijentima mogli isporučiti bolja i isplativija rješenja. Njegova primjena već dugi niz godina pokazuje efikasne rezultate na nivou vođenja projekata, programa, ali i timova.

 

Ono što je specifično za Authority Partners, te primjenu Microsoft-ovog Power BI je organski pristup: počinjemo sa zajedničkim razumijevanjem podataka koji su nam značajni, a zatim tim istim podacima dajemo dodatnu snagu kombinirajući ih s drugim dostupnim podacima.

 

U okviru Power BI sistema implementiramo tri velika skupa podataka.

1. Prvi skup e povezan s procesima kao što su vrijeme evidentiranja i upravljanje programima.

2. Drugi je povezan sa Excel softverom koji koristimo za provjeru ulaganja i zadatke vezane za nadzor.

3. Treći uključuje podatke vezane za raspodjelu budžeta i upravljanje kapacitetima.

 

Međutim, Power BI je daleko više od alata namijenjenog isključivo menadžerima programa i direktorima. Njegova primjena moguća je i na nivou cjelokupne kompanije, te kroz rad svih odjela, što je jedan od Authority Partners ciljeva. Iz tog razloga fokusirani smo na implementaciju njegove upotrebe kao analitičkog alata koji može pomoći svima u kompaniji da bolje procijene kvalitet svog rada. Takođe pomaže da se rad pojedinačnih konsultanata pozicionira u odnosu na druge varijable, što olakšava progresivan rast projekata, programa, ali I same kompanije.

 

 

Univerzalan alat

 

U okviru našeg poslovanja, prije same implementacije Power BI sistema, važni analitički podaci su bili raspoređeni među različitim korisnicima. Menadžeri programa i direktori posebno su morali da se postaraju da konsultanti popune sve neophodne Excel tabele i podnesu blagovremene izveštaje, samo kako bi mogli da pristupe podacima potrebnim za procjenu kvaliteta i efikasnosti projekta i programa.

 

Power BI ne samo da automatizira ove procese, već i prikuplja te informacije na centraliziranoj lokaciji, što je ključni resurs za kritičku analitiku koja nam je potrebna za procjenu napretka iz godine u godinu, iz mjeseca u mjesec, pa čak i iz dana u dan.

 

Power BI tehnologija ne samo da čini pristup podacima mnogo lakšim, već pomaže da se osigura da svi, menadžeri ili ne, mogu pristupiti i vidjeti iste informacije u vezi sa datim programom ili projektom.

 

 

Snaga u Power BI

 

Od početne implementacije ove analitičke tehnologije pokušavamo dati snagu Power BI-ju. Šta to znači? Ohrabrujemo sve naše konsultante da se odmaknu od tradicionalnih načina izvještavanja, kao što je ručna priprema pisanih izvještaja i Excel tabela i umjesto toga koriste automatizirane sisteme koji su im dostupni putem Power BI-ja.

 

Jasno je da nije uvijek lahko prestati sa starim navikama (mnogi od nas još uvijek koriste automatizirani sistem provjeravajući brojeve ručno), ali integracijom Power BI analitike u naše redovne sastanke, pokušavamo ohrabriti sve naše konsultante da ugrade Power BI u njihove dnevne procedure izvještavanja i analize.

 

Danas, tokom dnevnih ili sedmičnih sastanaka sa članovima tima, Authority Partners menadžeri i direktori koriste Power BI za vođenje diskusija. Power BI im daje sigurnost da svi rade na istom skupu podataka kada gledaju u svoje monitore. Integracija tehnologije u svakodnevne aktivnosti ohrabruje sve u kompaniji da koriste alat što je više moguće.

 

Kako Power BI postaje sve važniji dio naše svakodnevne prakse kao konsultanta, on također postaje sastavniji dio upravljanja unutar Authority Partners. Tehnologija znatno olakšava višim menadžerima i onima na nivou direktora da dobiju pregled kako stvari napreduje. Daje inteligenciju cijelom poslovanju pružajući složen i detaljan pregled KPI-jeva i ciljeva za svaki projekat.

 

Pomažući u identifikaciji problema koji se mogu riješiti kontaktiranjem klijenta ili kontaktiranjem kolega koji rade na projektu, menadžeri programa i direktori mogu riješiti probleme klijenata, brzo i efikasno. Zauzvrat, ovo pomaže menadžerima programa da procijene kvalitet proizvodnje i ukupni učinak posla koji obavljamo.

 

Već 25 godine u Authority Partners pružamo IT rješenja koja su pomogla našim klijentima da postanu lideri u svojim industrijama. Bili smo partneri u njihovom rastu, stvarajući softverska rješenja koja pružaju jasnu konkurentsku prednost. Ukoliko su i vama potreban rješenja za bolje i efikasnije poslovanje, javite nam se na: [email protected].

Jedan alat kao čuvar svih podataka: Power BI

Jasmin Ahmetspahić, Lead Program Manager

 

Microsoft Power BI je alat za poslovnu inteligenciju i vizualizaciju podataka koji pomaže pretvoriti podatke iz različitih izvora u interaktivne nadzorne ploče i konkretne izvještaje poslovne inteligencije. Radi na principu prikupljanja podataka iz niza dostupnih izvora, te omogućava da brzo i jednostavno razumijete šta se trenutno dešava sa vašim biznisom, u kojoj fazi se nalaze različiti poslovni procesi, kao i da jasnije sagledate pređašnji uspeh i mapirate eventualne trendove koje možete da iskoristite za postavljanje novih poslovnih strategija.

 

Uz Microsoftov softver za poslovnu inteligenciju Power BI, Authority Partners ima neprocjenjiv alat koji poboljšava procese i efikasnost naših svakodnevnih aktivnosti kako bismo svojim klijentima mogli isporučiti bolja i isplativija rješenja. Njegova primjena već dugi niz godina pokazuje efikasne rezultate na nivou vođenja projekata, programa, ali i timova.

 

Ono što je specifično za Authority Partners, te primjenu Microsoft-ovog Power BI je organski pristup: počinjemo sa zajedničkim razumijevanjem podataka koji su nam značajni, a zatim tim istim podacima dajemo dodatnu snagu kombinirajući ih s drugim dostupnim podacima.

 

U okviru Power BI sistema implementiramo tri velika skupa podataka.

1. Prvi skup e povezan s procesima kao što su vrijeme evidentiranja i upravljanje programima.

2. Drugi je povezan sa Excel softverom koji koristimo za provjeru ulaganja i zadatke vezane za nadzor.

3. Treći uključuje podatke vezane za raspodjelu budžeta i upravljanje kapacitetima.

 

Međutim, Power BI je daleko više od alata namijenjenog isključivo menadžerima programa i direktorima. Njegova primjena moguća je i na nivou cjelokupne kompanije, te kroz rad svih odjela, što je jedan od Authority Partners ciljeva. Iz tog razloga fokusirani smo na implementaciju njegove upotrebe kao analitičkog alata koji može pomoći svima u kompaniji da bolje procijene kvalitet svog rada. Takođe pomaže da se rad pojedinačnih konsultanata pozicionira u odnosu na druge varijable, što olakšava progresivan rast projekata, programa, ali I same kompanije.

 

 

Univerzalan alat

 

U okviru našeg poslovanja, prije same implementacije Power BI sistema, važni analitički podaci su bili raspoređeni među različitim korisnicima. Menadžeri programa i direktori posebno su morali da se postaraju da konsultanti popune sve neophodne Excel tabele i podnesu blagovremene izveštaje, samo kako bi mogli da pristupe podacima potrebnim za procjenu kvaliteta i efikasnosti projekta i programa.

 

Power BI ne samo da automatizira ove procese, već i prikuplja te informacije na centraliziranoj lokaciji, što je ključni resurs za kritičku analitiku koja nam je potrebna za procjenu napretka iz godine u godinu, iz mjeseca u mjesec, pa čak i iz dana u dan.

 

Power BI tehnologija ne samo da čini pristup podacima mnogo lakšim, već pomaže da se osigura da svi, menadžeri ili ne, mogu pristupiti i vidjeti iste informacije u vezi sa datim programom ili projektom.

 

 

Snaga u Power BI

 

Od početne implementacije ove analitičke tehnologije pokušavamo dati snagu Power BI-ju. Šta to znači? Ohrabrujemo sve naše konsultante da se odmaknu od tradicionalnih načina izvještavanja, kao što je ručna priprema pisanih izvještaja i Excel tabela i umjesto toga koriste automatizirane sisteme koji su im dostupni putem Power BI-ja.

 

Jasno je da nije uvijek lahko prestati sa starim navikama (mnogi od nas još uvijek koriste automatizirani sistem provjeravajući brojeve ručno), ali integracijom Power BI analitike u naše redovne sastanke, pokušavamo ohrabriti sve naše konsultante da ugrade Power BI u njihove dnevne procedure izvještavanja i analize.

 

Danas, tokom dnevnih ili sedmičnih sastanaka sa članovima tima, Authority Partners menadžeri i direktori koriste Power BI za vođenje diskusija. Power BI im daje sigurnost da svi rade na istom skupu podataka kada gledaju u svoje monitore. Integracija tehnologije u svakodnevne aktivnosti ohrabruje sve u kompaniji da koriste alat što je više moguće.

 

Kako Power BI postaje sve važniji dio naše svakodnevne prakse kao konsultanta, on također postaje sastavniji dio upravljanja unutar Authority Partners. Tehnologija znatno olakšava višim menadžerima i onima na nivou direktora da dobiju pregled kako stvari napreduje. Daje inteligenciju cijelom poslovanju pružajući složen i detaljan pregled KPI-jeva i ciljeva za svaki projekat.

 

Pomažući u identifikaciji problema koji se mogu riješiti kontaktiranjem klijenta ili kontaktiranjem kolega koji rade na projektu, menadžeri programa i direktori mogu riješiti probleme klijenata, brzo i efikasno. Zauzvrat, ovo pomaže menadžerima programa da procijene kvalitet proizvodnje i ukupni učinak posla koji obavljamo.

 

Već 25 godine u Authority Partners pružamo IT rješenja koja su pomogla našim klijentima da postanu lideri u svojim industrijama. Bili smo partneri u njihovom rastu, stvarajući softverska rješenja koja pružaju jasnu konkurentsku prednost. Ukoliko su i vama potreban rješenja za bolje i efikasnije poslovanje, javite nam se na: [email protected].

0 COMMENTS