24th May, 2021 by Bit Alliance

COVID-19 i business – da li smo se oporavili i pripremili za budućnost?

Bit Alliance

 
Tokom prethodnih godina, nismo postavljali pitanje da li može doći do određene krize u kojoj su sve kompanije primorane da rade po određenom modelu i u skladu sa opštom situacijom u društvu. Tako nešto je bilo nezamislivo. Međutim, 2020. godina nas je totalno razuvjerila i pokazala nam koliko smo nespremni, kada je u pitanju vanredno stanje koje ugrožava društvo u cjelini.
 
Epidemija koronavirusa je pored ljudskih žrtava donijela i velike finansijske gubitke i tektonske poremećaje kada su u pitanju određene industrije i privredni modeli. Naš ustaljen način života je počeo da se mijenja. Isto se dešava i sa kompanijama. Da bi se preskočio period adaptacije i brzo djelovalo u skladu sa situacijom, potrebno je vjerovati alatima i tehnologijama koje nam u ovom slučaju omogućavaju nastavak poslovanja bez bilo kakvog zastoja ili ometanja.
 
Do sada beznačajne stvari na koje nismo obraćali pažnju, poput slanja pošte, ili svakodnevnih aktivnosti kao što je štampanje računa i faktura, postale su pitanje načina funkcionisanja, krucijalni problemi koje treba riješiti i nastaviti poslovanje u izmijenjenom, udaljenom režimu. Pravo je pitanje da li nas je epidemija naučila da biznis treba i mora da evoluira kada je najteže, kako bi opstajao i napredovao.
 
Da li dolazi era ePoslovanja?
 
Dok svi postavljamo pitanje da li na velika vrata kuca elektronsko poslovanje u svom istinskom obliku, čini se da je to vrijeme već došlo. Nerijetko smo mogli da čujemo da sve firme i poslodavci kojima uslovi to dozvoljavaju, treba da pošalju svoje zaposlene da rade od kuće. Da bi sve funkcionisalo tako, kako je i rečeno, potrebno je imati već pripremljena rješenja koja će omogućiti neometan rad na daljinu. Neki bi rekli da je nemoguće rješavati papirologiju i administrativne poslove van kancelarije, i da je to zapravo problem kada dođe do situacije rada od kuće.
 
Baš u toj situaciji, ePoslovanje kao način elektronskog načina izvršavanja transakcija i poslovne komunikacije stupa na scenu. Proces obrade podataka i informacija je olakšan, a sve se transferuje između računara. Ovaj vid poslovanja se pokazao daleko bržim u odnosu na tradicionalnu obradu poslovnih procesa, a uz to, nudi veću prilagodljivost tržišnim promjenama, lakši pristup informacijama, niže materijalne troškove, jer nema poštanske usluge, pa samim tim na kraju lanca i manje troškove fizičke radne snage.
 
Preduzeća koja su do sada već počela da posluju uz različita IT rješenja, poput PANTHEON-a, čini se da nakon susretanja sa ozbiljnom krizom uočavaju prednosti koje su dobili kada su se odlučili za takav rad. Brza tranzicija, prelazak na drugačiji način rada, ozbiljna platforma koja umjesto zaposlenih rješava mnoge stvari, i sistem kontrole nad kompletnim poslovanjem.
 
Cloud kao jedino logično rješenje u vrijeme epidemije
 
Brzo prebacivanje na potpuno novi režim rada nije jednostavno učiniti, ako se za poslovanje koristi isključivo lokalna infrastruktura i tehnologije. U slučaju kada je potrebno izaći van internih mreža i računara, potrebno je pronaći centralizovano i bezbijedno rješenje gdje će biti sačuvani svi podaci, a kome pristup imaju svi zaposleni kojima su oni potrebni. PANTHEON Cloud je pravo rješenje, jer se svi unijeti podaci čuvaju na serverima BH Telecoma.
 
Na njemu se vrši brza obrada podataka i elektronsko arhiviranje, postoje redovna ažuriranja i stalna usklađenost sa svim zakonskim okvirima u Bosni i Hercegovini, a radi se i u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima. Zbog prednosti ovakvog hostinga, u mogućnosti ste da posvetite više vremena svojim klijentima i projektima, čime će vam se poboljšati opšta uspješnost u poslovanju i zadovoljstvo saradnika.
 
ePoslovanje alati za pomoć u svakodnevnim zadacima
 
Firme kroz koje prolazi ogromna količina podataka, informacija, računa, faktura i dokumenata, bore se kako bi sve organizovali na najbolji mogući način. U situaciji koja nas je zadesila pojavom virusa Covid-19, skoro smo prestali da koristimo papir. Sasvim sigurno, ne koristimo ga u količinama kao ranije, dok smo bili prisutni u kancelarijama. Da bi sve ostalo sređeno, procesuirano i sortirano, zadužen je alat eDokumentacija, koji brine o tome da se sačuva sva dolazna i odlazna pošta, ugovori, fakture i druga dokumenta.
 
Poželite li da u doba kada svi brinu o svom zdravlju i kada će vanrednoj situaciji doći kraj, možete da optimizujete i automatizujete dijelove svog poslovanja, kako biste fokus stavili na važnije životne probleme? Rješenje se nalazi u WorkFlow alatu. On omogućava da sve rutinske, ponavljajuće zadatke koji vam mogu oduzimati dosta vremena optimizujete, ubrzate i automatizujete.
 
Da li smo se pripremili za budućnost?
 
Dok je epidemija kucala na vrata, a veliki svjetski kongresi bili otkazivani, niko nije ni slutio kakve nas promjene čekaju, i koliko ćemo morati da se transformišemo. Poslovni programi, odnosno ERP rješenja, postoje već dugo. Veliki igrači na tržištu su odmah shvatili prednost njihove upotrebe, dok su drugi oklijevali da ulože u razvoj i centralizaciju podataka i kompanijskih dokumenata.
Kako bi se osiguralo neometano funkcionisanje softvera, i kako bi se preduprijedio potencijalni pad mreže, otkazivanje komponenti diskova na kojima se podaci čuvaju, uvedena je sigurnosna kopija, odnosno backup – mogućnost da u određenim vremenskim intervalima svi kompanijski podaci budu sačuvani na drugom mjestu, odakle lako mogu biti pozvani i korišteni ako dođe do neplaniranih problema.
 
Ništa nije ostavljeno slučaju ili nepredviđenim okolnostima, a svi ovi servisi služe isključivo u svrhu održavanja i napredovanja biznisa, smanjivanju ponavljajućih radnji zaposlenih, čime se povećava njihova produktivnost i predanost radu i napretku. Ako je pitanje da li smo se pripremili za sljedeći talas globalne epidemije, odgovor je da. Da, jer uz pomenute servise bez problema možete nastaviti da radite iz udobnosti svog doma, ne mareći za to da li će neki dio procesa rada biti manje učinkovit. PANTHEON takve stvari ne prepušta slučajnosti.
 
Budućnost je već prisutna
 
Uz PANTHEON alate, budućnost nije nešto ispred nas, već ono što živimo. Razmišljali smo unaprijed kako da uspostavimo uspješan sistem na koji firme mogu da se oslone u svom svakodnevnom radu. Posmatrali smo kako preduzeća posluju, bilježili šta je ono što se ponavlja, gdje se gubi vrijeme, šta može da se poboljša, optimizuje, i na osnovu toga stvorili alate koji podižu kvalitet rada. Ne samo što će smanjiti troškove, već će zaposlene učiniti srećnijima.
 
Ako ste među onima koji smatraju da su zaposleni najbolji ambasadori firme, onda će PANTHEON raditi posao i za kompaniju, i za zaposlene. Smanjenjem materijalnih troškova i povećanjem uspješnosti u poslu, postavljeni ciljevi firme biće ostvareni. Sasvim sigurno. Kada je uspjeh na vidiku, firma se može posvetiti i sopstvenom napretku i rastu.

 
Tokom prethodnih godina, nismo postavljali pitanje da li može doći do određene krize u kojoj su sve kompanije primorane da rade po određenom modelu i u skladu sa opštom situacijom u društvu. Tako nešto je bilo nezamislivo. Međutim, 2020. godina nas je totalno razuvjerila i pokazala nam koliko smo nespremni, kada je u pitanju vanredno stanje koje ugrožava društvo u cjelini.
 
Epidemija koronavirusa je pored ljudskih žrtava donijela i velike finansijske gubitke i tektonske poremećaje kada su u pitanju određene industrije i privredni modeli. Naš ustaljen način života je počeo da se mijenja. Isto se dešava i sa kompanijama. Da bi se preskočio period adaptacije i brzo djelovalo u skladu sa situacijom, potrebno je vjerovati alatima i tehnologijama koje nam u ovom slučaju omogućavaju nastavak poslovanja bez bilo kakvog zastoja ili ometanja.
 
Do sada beznačajne stvari na koje nismo obraćali pažnju, poput slanja pošte, ili svakodnevnih aktivnosti kao što je štampanje računa i faktura, postale su pitanje načina funkcionisanja, krucijalni problemi koje treba riješiti i nastaviti poslovanje u izmijenjenom, udaljenom režimu. Pravo je pitanje da li nas je epidemija naučila da biznis treba i mora da evoluira kada je najteže, kako bi opstajao i napredovao.
 
Da li dolazi era ePoslovanja?
 
Dok svi postavljamo pitanje da li na velika vrata kuca elektronsko poslovanje u svom istinskom obliku, čini se da je to vrijeme već došlo. Nerijetko smo mogli da čujemo da sve firme i poslodavci kojima uslovi to dozvoljavaju, treba da pošalju svoje zaposlene da rade od kuće. Da bi sve funkcionisalo tako, kako je i rečeno, potrebno je imati već pripremljena rješenja koja će omogućiti neometan rad na daljinu. Neki bi rekli da je nemoguće rješavati papirologiju i administrativne poslove van kancelarije, i da je to zapravo problem kada dođe do situacije rada od kuće.
 
Baš u toj situaciji, ePoslovanje kao način elektronskog načina izvršavanja transakcija i poslovne komunikacije stupa na scenu. Proces obrade podataka i informacija je olakšan, a sve se transferuje između računara. Ovaj vid poslovanja se pokazao daleko bržim u odnosu na tradicionalnu obradu poslovnih procesa, a uz to, nudi veću prilagodljivost tržišnim promjenama, lakši pristup informacijama, niže materijalne troškove, jer nema poštanske usluge, pa samim tim na kraju lanca i manje troškove fizičke radne snage.
 
Preduzeća koja su do sada već počela da posluju uz različita IT rješenja, poput PANTHEON-a, čini se da nakon susretanja sa ozbiljnom krizom uočavaju prednosti koje su dobili kada su se odlučili za takav rad. Brza tranzicija, prelazak na drugačiji način rada, ozbiljna platforma koja umjesto zaposlenih rješava mnoge stvari, i sistem kontrole nad kompletnim poslovanjem.
 
Cloud kao jedino logično rješenje u vrijeme epidemije
 
Brzo prebacivanje na potpuno novi režim rada nije jednostavno učiniti, ako se za poslovanje koristi isključivo lokalna infrastruktura i tehnologije. U slučaju kada je potrebno izaći van internih mreža i računara, potrebno je pronaći centralizovano i bezbijedno rješenje gdje će biti sačuvani svi podaci, a kome pristup imaju svi zaposleni kojima su oni potrebni. PANTHEON Cloud je pravo rješenje, jer se svi unijeti podaci čuvaju na serverima BH Telecoma.
 
Na njemu se vrši brza obrada podataka i elektronsko arhiviranje, postoje redovna ažuriranja i stalna usklađenost sa svim zakonskim okvirima u Bosni i Hercegovini, a radi se i u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima. Zbog prednosti ovakvog hostinga, u mogućnosti ste da posvetite više vremena svojim klijentima i projektima, čime će vam se poboljšati opšta uspješnost u poslovanju i zadovoljstvo saradnika.
 
ePoslovanje alati za pomoć u svakodnevnim zadacima
 
Firme kroz koje prolazi ogromna količina podataka, informacija, računa, faktura i dokumenata, bore se kako bi sve organizovali na najbolji mogući način. U situaciji koja nas je zadesila pojavom virusa Covid-19, skoro smo prestali da koristimo papir. Sasvim sigurno, ne koristimo ga u količinama kao ranije, dok smo bili prisutni u kancelarijama. Da bi sve ostalo sređeno, procesuirano i sortirano, zadužen je alat eDokumentacija, koji brine o tome da se sačuva sva dolazna i odlazna pošta, ugovori, fakture i druga dokumenta.
 
Poželite li da u doba kada svi brinu o svom zdravlju i kada će vanrednoj situaciji doći kraj, možete da optimizujete i automatizujete dijelove svog poslovanja, kako biste fokus stavili na važnije životne probleme? Rješenje se nalazi u WorkFlow alatu. On omogućava da sve rutinske, ponavljajuće zadatke koji vam mogu oduzimati dosta vremena optimizujete, ubrzate i automatizujete.
 
Da li smo se pripremili za budućnost?
 
Dok je epidemija kucala na vrata, a veliki svjetski kongresi bili otkazivani, niko nije ni slutio kakve nas promjene čekaju, i koliko ćemo morati da se transformišemo. Poslovni programi, odnosno ERP rješenja, postoje već dugo. Veliki igrači na tržištu su odmah shvatili prednost njihove upotrebe, dok su drugi oklijevali da ulože u razvoj i centralizaciju podataka i kompanijskih dokumenata.
Kako bi se osiguralo neometano funkcionisanje softvera, i kako bi se preduprijedio potencijalni pad mreže, otkazivanje komponenti diskova na kojima se podaci čuvaju, uvedena je sigurnosna kopija, odnosno backup – mogućnost da u određenim vremenskim intervalima svi kompanijski podaci budu sačuvani na drugom mjestu, odakle lako mogu biti pozvani i korišteni ako dođe do neplaniranih problema.
 
Ništa nije ostavljeno slučaju ili nepredviđenim okolnostima, a svi ovi servisi služe isključivo u svrhu održavanja i napredovanja biznisa, smanjivanju ponavljajućih radnji zaposlenih, čime se povećava njihova produktivnost i predanost radu i napretku. Ako je pitanje da li smo se pripremili za sljedeći talas globalne epidemije, odgovor je da. Da, jer uz pomenute servise bez problema možete nastaviti da radite iz udobnosti svog doma, ne mareći za to da li će neki dio procesa rada biti manje učinkovit. PANTHEON takve stvari ne prepušta slučajnosti.
 
Budućnost je već prisutna
 
Uz PANTHEON alate, budućnost nije nešto ispred nas, već ono što živimo. Razmišljali smo unaprijed kako da uspostavimo uspješan sistem na koji firme mogu da se oslone u svom svakodnevnom radu. Posmatrali smo kako preduzeća posluju, bilježili šta je ono što se ponavlja, gdje se gubi vrijeme, šta može da se poboljša, optimizuje, i na osnovu toga stvorili alate koji podižu kvalitet rada. Ne samo što će smanjiti troškove, već će zaposlene učiniti srećnijima.
 
Ako ste među onima koji smatraju da su zaposleni najbolji ambasadori firme, onda će PANTHEON raditi posao i za kompaniju, i za zaposlene. Smanjenjem materijalnih troškova i povećanjem uspješnosti u poslu, postavljeni ciljevi firme biće ostvareni. Sasvim sigurno. Kada je uspjeh na vidiku, firma se može posvetiti i sopstvenom napretku i rastu.

0 COMMENTS