Popular News

Bit Alijansa i UTIC ozvaničili saradnju

 

U interesu osnaživanja i razvoja informacionog društva u BiH, generalni direktor Bit Alijanse, Armin Talić i direktor Univerzitetskog tele-informatičkog centra, dr. Elmedin Selmanović, potpisali su memorandum o međusobnoj saradnji ove dvije institucije.

 

Sporazumom su se obavezali da će u duhu najbolje saradnje i dobre volje, međusobno sarađivati u oblastima svojih djelatnosti koje su u obostranom interesu, s ciljem unapređenja informacionog društva u Bosni i Hercegovini.

 

Kako bi postigla zacrtane ciljeve, Alijansi je potrebna podrška svih institucija koje razmišljaju na istom nivou poslovanja. Institucija koja je prepoznata kao adekvatan partner u budućem radu je i Univerzitetski tele-informatički centar UTIC, prvi Internet service provider u BiH i jedini ovlašteni administrator naziva. BA domena.

 

Zajedno, ove dvije institucije istrajno će raditi na unapređenju sistema edukacije kvalitetnih kadrova i stvaranju okruženja u kojem potencijal softverske industrije treba biti prepoznat.

 

UTIC aktivno doprinosi podizanju kvaliteta obrazovanja, kako na Univerzitetu u Sarajevu, tako i na nivou cijele BiH, prije svega kroz implementaciju savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija u obrazovnom sistemu, te olakšava razmjenu informacija i znanja između naučnoistraživačke i visokoškolske zajednice, njenih partnera u svijetu i okruženja.

 

UTIC uvezuje članice Univerziteta u Sarajevu u jedinstvenu informaciono – komunikacionu strukturu te na taj način ostvaruje ulogu specifičnog integratora Univerziteta. UTIC razvija servise u skladu sa trendovima razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija u svijetu, s ciljem što kvalitetnijeg razvoja sistema obrazovanja i BiH kao savremenog informaciono-komunikacionog društva.

 

Sinergijom, bit će realizirani zajednički projekti koji će doprinijeti razvoju nauke i struke. Također, radit će se i na poticanju i koordinaciji istraživanja i razvoju tehničko-tehnoloških dostignuća, te na promociji državne .ba domene.